Home » Internet » Vink til farvel til Google og vind privatlivet tilbage
Vink til farvel til Google og vind privatlivet tilbage

Vink til farvel til Google og vind privatlivet tilbage

Share

Så kommer PHP, som du kan hente inklusive alle de nødvendige moduler med:

$ sudo apt install libapache2-mod-php7.0 php7.0-json
php7.0-curl php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-xml php7.0-zip php7.0-intl php7.0-mcrypt php7.0-imagick php7.0-mbstring
Som standard har PHP defineret meget konservative grænser, der forhindrer dig i at uploade store filer i din Nextcloud-server. De følgende kommandoer øger PHP-hukommelsens grænse til 512 MB og sætter upload- og individuel poststørrelse til 250 MB:
$ sed -i “s/memory_limit = .*/memory_limit = 512M/” /etc/php/7.0/fpm/php.ini
$ sed -i “s/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 250M/” /etc/php/7.0/fpm/php.ini
$ sed -i “s/post_max_size = .*/post_max_size = 250M/” /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Til sidst skal du sikre dig, at PHP bliver indlæst i Apache med sudo a2enmod php7.0 , før du kan genstarte webserveren med sudo systemctl restart apache2 .

Nu skal vi oprette en database og en Nextcloud-bruger i MariaDB. Log ind på MariaDB-databaseserveren med $ mysql -u root -p . Efter verifikation med det kodeord, du angav, da du sikrede MariaDB, kan du oprette en database ved navn nextcloud med > create database nextcloud;.

Tilsvarende kan du oprette en bruger, der administrerer denne database, med:
> create user nextcloudadmin@localhost identified by ‘a-password’;

Husk at erstatte a-password med dit foretrukne kodeord. Endelig skal du tildele denne bruger alle rettigheder på den nyslåede Nextcloud-database med:

> grant all privileges on nextcloud.* to nextcloudadmin@localhost identified by ‘a-password’;
Indfør ændringerne, og gå ud af MySQL-prompten:
> flush privileges;
> exit;

Vi vil også aktivere den binære log til MariaDB, der vil indeholde alle ændringerne i databasen. Åbn MariaDB’s konfigurationsfil i en tekstbehandler med sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf , og skriv de følgende linjer under sektionen [mysqld] :

log-bin = /var/log/mysql/mariadb-bin
log-bin-index = /var/log/mysql/mariadb-bin.index
binlog_format = mixed

Se også:  Det googlede danskerne på i 2019

Gem og luk filen, når du er færdig. Genindlæs så MariaDB-tjenesten med sudo systemctl reload mysql . Du skal også indføre nogle justeringer af Apache-webserveren. Nextcloud kræver adskillige moduler, hvis den skal fungere korrekt. Aktiver dem med kommandoerne a2enmod rewrite og a2enmod headers . Det kan også anbefales at installere modulerne env, dir og mime.

Man kan bruge Nextcloud over almindelig HTTP, men udviklerne af Nextcloud anbefaler varmt brugen af SSL/TLS til kryptering af al servertrafik og til beskyttelse af brugerens login og data.

Apache installeret under Ubuntu har allerede et enkelt selv-signeret certifikat. Det eneste, man skal gøre, er at aktivere SSL-modulet og standardsitet og acceptere brugen af det selvsignerede certifikat (du kan også læse boksen Certifikat med Certbot på forrige side):

$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
Når du er færdig, genstarter du Apache-serveren, så modulerne bliver indlæst, med sudo systemctl restart apache2 .

I modsætning til stamfaderen er der kun én open source-version af Nextcloud, og udviklerne agter at skabe indtægter via support og konsulenttjenester.

I skyerne

Nu, da vi har støbt grunden til Nextcloud, skal vi hente og installere serveren. Gå til www.nextcloud.com/install og hent den seneste version (i øjeblikket v11.0.1):

$ wget -c https://download.nextcloud.com/server/releases/
nextcloud-11.0.1.tar.bz2
$ tar xvf nextcloud-11.0.1.tar.bz2

Når du åbner arkivet, bliver der oprettet en ny mappe ved navn nextcloud i den aktuelle fungerende mappe. Kopier den nye mappe og hele dens indhold til Apache-serverens dokument-rod med sudo cp -r nextcloud /var/www/ . Overlad så styringen af mappen til Apache-brugeren (www-data) med sudo chown www-data:www-data /var/www/nextcloud/ -R .

Vi installerer og tilgår Nextcloud fra under dens egen mappe ved at oprette en konfigurationsfil med sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf og det følgende:
Alias /nextcloud /var/www/nextcloud/

Se også:  Googles gaming-tjeneste åbner i dag

<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>

Gem filen, og læg Nextcloud online med:

$ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf
Det var kommandolinje-afdelingen. Start nu en webbrowser på en hvilken som helst computer på netværket, og gå til https://192.168.3.106/nextcloud. Erstat 192.168.3.106 med ip-adressen eller domænenavnet på den server, som du har lagt Nextcloud på.

Da det er første gang, du interagerer med Nextcloud, bliver du bedt om at oprette en admin-konto. Skriv brugernavnet og kodeordet for Nextcloud-administratoren. Blad så ned, og udvid menuerne Storage & database, så du får flere valgmuligheder.

Datamappen er der, hvor Nextcloud gemmer de filer, der bliver delt af brugeren. Den er allerede befolket med en lokation, men af sikkerhedshensyn anbefaler udviklerne af Nextcloud, at man placerer datamappen udenfor Nextclouds rodmappe såsom /var/www/data.

Nu skal du angive oplysninger om databaseserveren. Som standard bruger Nextcloud SQLite-databasen, der er tilstrækkelig til mindre installationer. Vi har imidlertid allerede aktiveret MariaDB, der kan håndtere alle former for belastning. Brug tekstboksene til at skrive brugernavn og kodeord for den bruger, vi tidligere har oprettet til at styre nextcloud-databasen. Tryk så på knappen ‘Finish setup’. Nu kan Nextcloud få forbindelse til databasen og oprette en passende struktur for installationen.

Det var det. Nu er din Nextcloud-server i gang. Du bliver ført til Nextclouds instrumentbræt. Du kan med det samme begynde at bruge serveren til at uploade og downloade filer, men lad os lige sørge for, at alt er i orden.

TAGS
anonymitet
Google
Privatliv

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

Alt om DATA

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@altomdata.dk

Datatid TechLife

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@datatid.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg / Prislister:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Medieinformation


Alt om DATA, Datatid TechLife  © 2020
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S