Home » Spil » Spil retrospil på din Raspberry Pi
Spil retrospil på din Raspberry Pi

Spil retrospil på din Raspberry Pi

Share

Videospil i 1980’erne var helt anderledes end den seneste sending af morderiske skyde-spil. De var smagfuldt udførte 8-bit grafiske mesterværker med en intens historiefortælling og gameplay, der virkede opslugende i timevis. Hvis du bliver nostalgisk ved at læse det, kan vi trøste dig. Du kan nemlig emulere spillekonsollernes guldalder på din moderne hardware og flygte tilbage til 1980’erne.

Den nye Raspberry Pi 2 (quad core) har tilstrækkelig regnekraft til virtuelt at genoplive de gamle videospil-konsoller. Hovedparten af den software, der genskaber de uddøde platforme, er tilgængelig i form af open source-software, som man kan installere oven på en Raspbian-distro. Men den nemmeste metode, hvis man vil spille vintagespil på Raspberry Pi, består i at installere den specialiserede RetroPie-distro, der rummer et væld af emulatorer.

AOD06_arasp01

1 Installer retroPie
Man kan installere RetroPie manuelt oven på en eksisterende Raspbian-distro, men det er nemmere at bruge det færdig-
lavede image. Distroen kører på Raspberry Pi 2 [Billede A], men den fungerer også på de ældre modeller, og du skal derfor sørge for at få fat i det rigtige image. Dette image skal du overføre til et kort på mindst 4 GB. Det gør du ved enten at bruge “dd”-kommandoen i Linux, for eksempel
 dd if=retropie-rpi2.img of=/dev/sdd
eller ved hjælp af applikationen Win32 Disk Imager i Windows. Du skal også bruge et USB-tastatur med mus til den indledende opsætning, som man ikke kan gennemføre på afstand via SSH. Vi kobler også en kompatibel Wi-Fi-adapter til Raspberry Pi. Det virker ikke umiddelbart, men det kommer vi tilbage til. Nok så vigtigt er det, at du henter nogle gaming-controllere, så du for alvor kan nyde spillene. RetroPie kan arbejde sammen med flere controllere fra de billigste til PS3- og Xbox 360-enheder.
>> Når du har forberedt hukommelseskortet med dit RetroPie-image, sætter du kortet ind i Pi og tilslutter controlleren, Wi-Fi-adapteren, højttaleren og USB-inputenhederne. Dernæst kobler du maskinen til din HDMI-skærm og tænder for strømmen. Din Pi booter direkte ind i Emulation Station, som er den grafiske brugerflade, maskinen bruger til at skifte mellem emulatorer. Brugerfladen beder dig konfigurere controlleren. Men før vi gør det, skal vi justere et par indstillinger. Gå ud af Emulation Station ved at trykke F4, og gå derefter til kommandolinje-interfacet.

2 Grundlæggende opsætning
Først skal du udvide dit image, så det overtager hele kortet. Fremkald Raspbians konfigurationsfunktion med kommandoen
 sudo raspi-config
og vælg den første mulighed for at udvide filsystemet. Når du har gjort det, skal du gå til den anden funktion og ændre standardkodeordet for en pi-bruger.
>> Gå nu til “Advanced Options”, og vælg “SSH” for at slå fjernadgang til. Du skal sikre dig, at du har den maksimale hukommelse til gaming, og det gør du ved at gå til funktionen “Memory Split”. Hvis du bruger en Raspberry Pi 2, skal du tildele 512 til gpu’en. Hvis du bruger den ældre model B+, skal du afse 256. Til sidst blader du ned til funktionen “Overclock” [Billede B], hvor brugere af Raspberry Pi 2 skal vælge “Pi2”. Når det er gjort, går du tilbage til hovedmenuen og vælger “Finish”. Dermed genstarter du Rasp-berry Pi og fører ændringerne ud i livet.

AOD06_arasp02

3 Konfigurer Wi-Fi-Adapter
Når du igen er tilbage, trykker du atter F4 for at komme ud af Emulation Station. Nu skal vi have Wi-Fi-adapteren til at virke. Åbn konfigurationsfilen med
 sudo nano /etc/network/interfaces og lav indholdet om, så det ligner dette:
 auto lo
 iface lo inet loopback
 iface eth0 inet dhcp

 allow-hotplug wlan0
 auto wlan0
 iface wlan0 inet dhcp
   wpa-ssid “Your Wireless Network Name”
   wpa-psk “Your Wireless Network Password”
Erstat teksten mellem anførselstegnene med SSID’et og kode-ordet til til Wi-Fi-netværk. Tryk Ctrl-X for at gemme filen og gå ud af teksteditoren. Genstart nu Pi med “sudo reboot.” Når den er oppe at køre, får din Wi-Fi-adapter forbindelse med din router. Fra nu af kan du klare konfigurationen på afstand fra en anden computer.
>> Gå igen ud af Emulation Station, og noter den ip-adresse, som RetroPie har fået tildelt af din router. Vi antager, at den er 192.168.3.111, og nu kan du logge ind på den fra en anden computer med
 sudo ssh pi@192.168.3.111.
>> Uanset hvordan du får adgang til din Pi, skal du nu justere dine RetroPie-indstillinger. Skift til “RetroPie-Setup”-mappen med
 cd ~/RetroPie-Setup
og eksekver konfigurationsscriptet med
 sudo ./retropie_setup.sh

Dette script henter de nødvendige pakker, som måtte mangle i din installation. Når scriptet er parat, viser det en Ncurses-baseret menu. Blad ned til den næstnederste mulighed, der opdaterer selve RetroPie-Setup-scriptet. Når det er gjort, genstarter du scriptet og blader ned til den tredje valgmulighed, der hedder “Setup/Configuration.”

Se også:  Ny app forebygger skilsmisse

4 Juster Audio
Her blader du ned og vælger funktionen “323,” der udfører de nødvendige ændringer i visningen af RetroPie-konfigurationsmenuen i Emulation Station. Det giver dig mulighed for at indføre ændringer i distroen uden at skulle gå tilbage til kommandolinje-interfacet. Afhængig af dit audioudstyr og dets forbindelse med Raspberry Pi skal du måske hjælpe RetroPie på vej, før det kan sende audiooutput korrekt. Vælg funktionen med tallet “301” for at konfigurere audioindstillingerne. Hvis standardindstillingen ikke spiller nogen lyd, blader du ned og vælger det output, som dine højttalere er forbundet med. Menuen giver dig også mulighed for at fremkalde mixeren, så du kan justere lydstyrken.

5 Konfigurer controllere
Nu skal du genstarte for sidste gang, og denne gang fortsætter du med Emulation Station. Hvis du har tilsluttet din controller, finder distroen den. Hold en tast på controlleren nede for at hjælpe distroen med at finde den. Nu beder den dig kortlægge knapperne på controlleren. Vær opmærksom på, at denne kortlægning kun bruges til at navigere i det grafiske interface og til at skifte mellem det emulerede system og vælge et spil. Når du har konfigureret controlleren, er du kommet ind i hovedmenuen i Emulation Stations interface.
>> Nu skal du forberede controlleren på gaming. Gå til “RetroPie”-menuen i Emulation Station, og vælg “Configure RetroArch Keyboard/Joystick” [Billede C]. Brug keyboardet til at vælge den første mulighed, der hedder “Configure Joystick/Controller.” Følg derefter anvisningerne på skærmen og indstil controlleren. Hvis din controller ikke har de knapper, du bliver bedt om, skal du blot vente nogle få sekunder, så går opsætningsproceduren videre til den næste knap.

AOD06_arasp03
6 Installer controllerdrivere
Hvis du bruger en Xbox 360-controller eller en PS3-controller, skal du først installere deres drivere, før RetroPie kan finde dem. I ældre versioner indebar det noget hacking på kommandolinjen. Men i den seneste udgave af distroen er det en meget enkel omgang. Gå til “RetroPie-Setup”-funktionen i “RetroPie”-menuen inden i Emulation Station. Nu kommer du til Ncurses-menuen i det RetroPie-Setup-script, vi var i tidligere. Brug tastaturet til at vælge den tredje funktion til konfiguration af distroen. Blad ned på listen, og vælg den relevante mulighed for at installere driveren til din controller – tallet “318” for at installere PS3-driveren og tallet “332” for at installere driveren til Xbox 360-controlleren.
>> Xbox360-scriptet downloader xboxdrv-driveren og redigerer “/etc/rc.local”-fileen, så den starter driveren ved bootning. Scriptet tilføjer tekstlinjer til kabelbaserede 360-controllere. Hvis du bruger trådløse controllere, åbner du filen “/etc/rc.local” i en teksteditor, søger de linjer, der begynder med “xboxdrv,” og erstatter “–id option” med “–wid.”

7 Justering til PS3-controllere
Bruger du PS3-controllere? Når du har installeret driverne med det script, vi tidligere har beskrevet, bliver du bedt om at tilslutte Bluetooth-adapteren til dine controllere. Selv efter at du gjort det, kan RetroPie ikke finde dem. Det er ifølge udviklerne noget, man må forvente. Gå ud af scriptet og ud af Emulation Station. Når du er tilbage på kommandolinjen, skifter du til mappen “/opt/retropie/supplementary/ps3controller/” og skriver
sudo ./sixpair
Denne fikse lille funktion bør finde Bluetooth-adapteren og gøre den synlig for RetroPie.
>> Genstart nu Raspberry Pi. Når den er i gang, skifter du til mappen “/dev/input” og viser dens indhold med “ls.” Hvis din controller er blevet fundet, bliver den vist som “js0.” Du kan afprøve controlleren ved hjælp af
jstest /dev/input/js0
som fremkalder jstest-programmet, der er beregnet til at teste en controllers funktioner. Gå nu tilbage til “RetroPie”-menuen i Emulation Station, og brug funktionen “Configure RetroArch Keyboard/Joystick” til at konfigurere din controller [Billede D]. Det var det – nu er dine controllere parate til at gå i gang. Det kan du gøre med alle dine controllere, og RetroPie gemmer konfigurationen og indlæser den automatisk, når du tilslutter controlleren.

AOD06_arasp04

8 I gang med at spille!
Nu kan du blade gennem Emulation Station og spille de forudinstallerede spil med de game-controllere, du har konfigureret. Der findes adskillige sites, som rummer gratis rom’er, som man frit kan downloade, fordi de er doneret eller opgivet af deres udviklere (for eksempel World of Spectrum (www.worldofspectrum.org). Sande fans af retrogaming vil dog have oprettet deres egne rom’er ud fra gamle kassetter, og det er ikke så svært, takket være adaptere som Retrode.

Opgrader RetroPie

RetroPie-scriptet er et herligt redskab, som man kan bruge til at konvertere en almindelig Raspbian-distro til den ultimative arkademaskine. Hvis du allerede kører en version af RetroPie, kan du bruge scriptet til at opdatere til en nyere version uden at skulle downloade og geninstallere hele historien en gang til.
Du opgraderer din installation ved at gå ud af Emulation Station og ind i kommandolinje-interfacet:
 $ sudo apt-get update
 $ sudo apt-get upgrade
Disse kommandoer fornyer distroens lagre og opdaterer den ved at geninstallere forældede pakker. Når grunddistributionen opdaterer, er tiden nu inde  tilde forskellige gamingemulatorer. Skriv:
 $ cd RetroPie-Setup
 $ sudo ./retropie_setup.sh
Nu, du er i scriptet, består den første opgave i at opdatere selve RetroPie-Setup-scriptet. Scriptet viser to forskellige opgraderinger foroven. Den første henter de færdige koder til emulatorerne, og den anden kompilerer dem fra kilden.
Den første funktion er den hurtigste, hvorimod den anden – som er afsindigt langsom på Raspberry Pi – henter de allernyeste udgaver af emulatorerne. Du kan trygt ignorere den anden funktion og holde dig til den første, der downloader og konfigurerer nye versioner af alle emulatorerne.

Se også:  Den nye Xbox bliver et grafikmonster - indmaden er afsløret

Overfør rom’er

1. Netværksoverførsler
Hvis RetroPie er tilsluttet din router, kan du overføre spil-rom’er til den fra en anden computer på det samme netværk. Distroen rummer en færdig-konfigureret Samba-server og fremstår som en Windows-deling. Kopier rom’erne inden i mappen til den relevante emulator.

AOD06_arasp05

2. Via USB
Den nemmeste måde at overføre rom’er på består i at bruge et USB-flashdrive. Når det finder en USB-disk, opretter RetroPie en mappestruktur til rom-filer, der spejler de emulatorer, som er installeret på distroen. Vent en stund, mens mapperne bliver oprettet, og fjern så drevet.

AOD06_arasp06

3. Plug and play
Sæt nu USB-nøglen ind i din desktop-pc, og kopier rom’erne over på den. Husk at lægge dem i den rigtige mappe. Når du sætter denne hukommelsesnøgle tilbage i din Pi, trækker RetroPie automatisk rom’erne ind i mappen til de tilknyttede emulatorer.

AOD06_arasp07

Brug en virtuel gamepad

Selvom du ikke har en gamingcontroller­, kan du lave og bruge en ved hjælp af din smartphone eller tablet.
Du laver din virtuelle gamepad ved at gå til kommandolinje-interfacet og installere de nødvendige komponenter ved at skrive de følgende kommandoer:
 $ sudo apt-get update
 $ sudo apt-get upgrade
 $ wget http://node-arm.
herokuapp.com/
 node_latest_armhf.deb
 $ sudo dpkg -i node_latest_
armhf.deb
Når du har komponenterne, går du til rod-brugeren med kommandoen “su”. Du bliver bedt om rod-brugerens kodeord (“raspberry”). Når det er verificeret, skriver du:
 # git clone https://github.com/
miroof/
 node-virtual-gamepads
 # cd node-virtual-gamepads
 # npm install
 # npm install pm2 -g
Det tager lidt tid at gennemføre disse trin. Når de er færdige, kan du starte controlleren og sætte den til at starte automatisk ved bootning:
 # pm2 start main.js
 # pm2 startup
 # sudo pm2 save
Tag nu din telefon eller tablet, åbn webbrowseren (udviklerne anbefaler Google Chrome), og skriv ip-adressen på din Pi i adressebjælken. Nu burde du kunne se en virtuel controller på siden. Bemærk, at du skal konfigurere din controller med Emulation Station og
RetroArch, ligesom du ville gøre det med en fysisk controller. Gamecontrollerens webapplikation giver også haptisk feedback. Hvis du synes, at det er irriterende, kan du deaktivere ved at slå vibration fra på din enhed.

Spil i ScummVM

1. Konfigurer ScummVM
Start programmet, og klik på “Options.” Gå til den sidste fane, der rummer forskellige indstillinger. Brug knappen “Theme” til at ændre programmets visuelle fremtræden. Indstillingerne under “GUI Renderer” definerer, hvordan programmet bliver renderet, og funktionen “Autosave” styrer det tidsrum, der går, imellem at ScummVM gemmer.

AOD06_arasp08

2. Standardstier
Gå til fanen “Paths”. Her kan du konfigurere, hvor ScummVM skal lede efter bestemte filer. Funktionen “Save Path” peger mod den standardmappe, hvor ScummVM lagrer gemte spil. Hvis denne funktion ikke er valgt, bliver de gemte spil lagret i den aktuelle mappe. Hertil kommer “Theme Path,” der peger mod den mappe, der lagrer yderligere temaer.

AOD06_arasp09

3. Tilføj spil
Du indlæser et understøttet spil i ScummVM ved at kopiere dets datafiler fra det oprindelige medie. Hvis du har downloadet filerne fra ScummVMs website, skal du udpakke dem, før du kopierer dem til RetroPie. Kør så ScummVM, tryk “Mass Add,” og peg ScummVM mod den udpakkede mappe. Eventuelle spil i den bliver automatisk genkendt, og de kommer frem i spillisten.

AOD06_arasp10

4. Global menu
Vælg det spil du ønsker at spille og tryk “Start.” Mens du spiller, kan du trykke Ctrl-F5 for at pause spillet og se den globale menu. Denne giver dig mulighed for at få hjælp og ændre gameplayet. Ved at bruge “Help”-knappen kan du tilgå enhver in-game hjælpedokumentation, og “Options”-knappen gør dig i stand til at ændre visse indstillinger såsom en volumen.

AOD06_arasp11


TAGS
Raspberry Pi
retro
Spil

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2020
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S