Home » Energi » Sådan kommer selv flyene i luften på grøn energi
Sådan kommer selv flyene i luften på grøn energi

Sådan kommer selv flyene i luften på grøn energi

Share

Vedvarende energi er godt. Desværre producerer sol og vind ikke strøm hele tiden. Men her kan ny Power-to-X-teknologi måske sikre et 100 procent fossilfrit samfund

Vedvarende energi er vejen til en reduktion i udslippet af drivhusgasser. Desværre er vedvarende energi ikke særlig vedvarende. Den er der kun, når solen skinner, og vinden blæser. Skal vi også have glæde af grøn energi i de uproduktive perioder, må den indhøstede energi fra de gode perioder kunne gemmes.

Her er en ny teknologi, Power-to-X, måske helt afgørende. Ja, den er så lovende, at den måske endda er klimaløsningen for flytrafikken og skibsfarten.

Power-to-X (med mange forskellige forkortelser: PtX, P2X eller P2Y) er en fællesbetegnelse for teknologi, der kan omdanne elektricitet (power) til næsten alle former for flydende eller gasformigt brændstof (X), og grundprocessen som sådan er velkendt.

Se også:  Gigantisk havvindmøllepark åbner i Danmark

En af disse andre former for brændsel kan være brint, der umiddelbart kan bruges som drivstof til tung transport, skibsfart og lufttrafik foruden mange andre steder, hvor elektrificering ikke er en umiddelbart praktisk mulighed.

Her sker forvandlingen: Den vedvarende energi fra vindmøller og solceller omdannes ved hjæp af elektrolyse til brint (H2). Ved at tilføre forskellige andre luftarter (N2, CO2) og biomasse kan man producere metanol, e-benzin eller e-jetbrændstof. Kilde: Energinet Danmark

Flere vigtige sektorer i vort samfund i dag er afhængige af fossile brændstoffer. Et drivstof som brint finder allerede udstrakt anvendelse inden for den petrokemiske industri til raffinering af råolie til diesel eller benzin.

Men hidtil er brint mest blevet fremstillet af fossile forekomster som eksempelvis CO2-holdig naturgas eller af røgen fra eksempelvis et biomassefyret kraftvarmeværk. Denne type ”fossil” brint kaldes også ”blå brint”.

Se også:  Gigantisk havvindmøllepark åbner i Danmark
Grøn strøm driver processen

Men heroverfor står ”grøn” brint, der forholdsvis let kan fremstilles ved hjælp af PtX-teknologi på grundlag af elektricitet fra grønne vedvarende energikilder. Processen består ganske enkelt i at lade denne grønne strøm drive et elektrolyseanlæg (en elektrolysator), der spalter almindeligt vand (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Virkningsgraden for elektrolysebaseret brintfremstilling er 80-85 procent.

Den dannede brint kan herefter forædles til såkaldte e-brændstoffer ved blot at kombinere med kulstof (C) som eksempelvis kuldioxid eller CO2 indfanget fra luften eller indvundet fra biogas- og biomasseanlæg. Resultatet kan være både e-diesel, e-metanol, e-petroleum, e-dimetylæter (E-DME) og e-metan (e-naturgas).

Grønne gasser kan også produceres ud fra restprodukter som gylle, madaffald og affald fra industrien. Det er kort sagt flydende eller gasformige brændstoffer, der er kemisk identiske med og direkte kan erstatte de tilsvarende traditionelle fossile brændsler.

1 2 3 4Næste

TAGS
Grøn Energi
power-to-x
vedvarende energi

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her
Annoncelinks


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S