Home » Andet » Parkeringspladserne finder selv frem til dig
Parkeringspladserne finder selv frem til dig

Parkeringspladserne finder selv frem til dig

Share

Et system, der kan guide dig frem til nærmeste ledige p-plads er på vej fra USA. Hemmeligheden er et trådløst netværk, der er blevet udviklet hen over de sidste otte år og testet på næsten 200 millioner parkeringer i realtid

Du kender det sikkert. Du skal et vigtigt ærinde i byen og kører rundt og rundt, mens du forgæves spejder efter en parkeringsplads. Du bruger en masse benzin og spreder CO2-forurening til ingen nytte, og talløse andre bilister gør det samme.

Situationen er frustrerende og bakkes fortvivlende op af statistikken. Ifølge undersøgelser foretaget af University of California bruger bilister i USA gennemsnitligt 20 minutter på at finde en p-plads. Bilister på parkeringsjagt udgør 30 procent af al trafik i byen og er skyld i 30 procent af byens trafikpropper. Med udsigt til 20 minutters resultatløs køren rundt på må og få opgiver 60 procent af alle bilister, inden de finder en ledig p-plads. Situationen er stort set den samme i europæiske storbyer.

Selvom afgifter på parkering er mange storbyers næststørste eller tredjestørste indtægtskilde, har byparkering faktisk ikke undergået nogen udvikling eller forandring i årtier. Der har været investeret anselige summer i udvikling af energi- og miljøeffektive biler, men sådanne køretøjer skal også parkere, og problemerne er ikke blevet mindre eller mildere med årene. Det er et område, der skriger på løsninger, som moderne netværksteknologi kan levere, så man som bilist for eksempel straks kan få vist, hvor der er en ledig p-plads i nærheden.

Den intelligente by

Udviklingsafdelingerne i flere selskaber arbejder på systemer, der kan koordinere byparkering og gøre bilister opmærksomme på ledige p-pladser i nærheden. Men det kræver et overordnet netværk, der ved, hvor både du og din bil befinder sig i forhold til ledige parkeringspladser på ethvert givet tidspunkt. Og sådan et system forudsætter et væld af forskellige informationer, der skal indhentes på lige så forskellig måde.

[pt id=’2032390′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Med en app på din mobiltelefon kan du i fremtiden finde en ledig parkeringsplads uden at skulle rulle rundt i byen i lang tid. Appen viser alle ledige pladser i nærheden.”‘]

Med en app på din mobiltelefon kan du i fremtiden finde en ledig parkeringsplads uden at skulle rulle rundt i byen i lang tid. Appen viser alle ledige pladser i nærheden.

En enkelt virksomhed er imidlertid allerede klar med sådan et system. Det privatejede amerikanske firma Streetline, der er et af verdens førende firmaer inden for ”smart parking”, har i samarbejde med netværksgiganten Cisco realiseret begrebet ”den intelligente by” eller ”smart city”. Men når din by er intelligent og kan tale til dig, hvad vil den så sige?

Se også:  Ford parkerer bilen for dig

Den vil blandt andet kunne holde dig informeret om, hvorvidt gadebelysningen eller trafiksignalerne virker ok, eller hvilke skraldespande der er fulde. Det er en by, der kan advare om ting, før de sker, eller mens de sker, og som giver mening til det nye buzzword ”Internet of Everything”, hvor alt og alle er forbundet og kan tale med hinanden og tale til dig. Fra bygninger til biler. Og når bilerne er online, kan parkeringspladserne også lige så godt være det.

Det er grundlaget for firmaets system til ”smart parking”. Radiostationer har længe ved hjælp af trafikrapportører hurtigt kunnet formidle oplysninger om køer, uheld eller tabte genstande osv. Det er gavnlig information for alle trafikanter, der lytter til ”trafikradio”, men selv de hurtigste rapportører og den dygtigste trafikvært kan ikke yde samme service, når det gælder parkeringspladser. En p-plads kan jo blive besat på sekunder, ligesom en bilist sagtens kan forlade sin p-plads, selv om parkometret ikke er udløbet. Og hvad med de tidspunkter, der er afgiftsfri?

Også forskellige p-systemer med sensorer, der eksempelvis er forbundet med parkometrene ved p-pladserne, har været fremme i nogle år. Men sådanne systemer kan ikke skelne, om en plads rent faktisk er besat, eller om bilisten er kørt, selvom der stadig er p-tid tilbage.

Omvendt kan de heller ikke registrere, om en bil holder ulovligt. Desuden er der stor forskel på parkometre. Nogle virker ved møntindkast, andre skal have betalingskort og er forbundet til nettet. De kan dække enkelte, dobbelte eller mange parkeringsbåse.

[pt id=’2032391′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Overvågningskameraer gengiver alt hvad der rører sig og særlige algoritmer omsætter billederne til brugbare oplysninger om ledige p-pladser.”‘]

Overvågningskameraer gengiver alt, hvad der rører sig, og særlige algoritmer omsætter billederne til brugbare oplysninger om ledige p-pladser.

Der er også udviklet systemer, som samarbejder med fastmonterede, ledningsbaserede eller trådløse sensorer på eller ud for p-pladsen. Men sådanne sensorer kan jo igen blot angive, om en plads er optaget eller ej. Ikke af hvad eller hvordan.

Se også:  Ford parkerer bilen for dig

Kameraer ser bilen

Virkelig ”smart parking” skal kunne registrere, om en plads er besat eller blot optaget af en holdende under alle forhold og situationer, og systemet skal kunne time sine oplysninger, så du modtager melding om en ledig p-plads netop så tilpas, at du ikke risikerer, at den er snuppet af andre, når du når frem.

[pt id=’2032392′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Mobil-appen Parker guider bilisten frem til en ledig p-plads næsten som en traditionel bil-gps guider frem til en adresse.”‘]

Mobil-appen Parker guider bilisten frem til en ledig p-plads, næsten som en traditionel bil-gps guider frem til en adresse.

Derfor har Streetline og diverse investorer investeret over 25 millioner dollar i et system, der ud over sensorer benytter sig af video-detektering, hvor videokameraer optager levende billeder af alle trafikanter, der færdes i området. Dermed kan systemet ikke alene samarbejde med eksisterende parkometerbetjente, p-båse med parkometre af alle typer og fabrikater foruden sensorovervågede p-båse, men også registrere parkering på uafmærkede områder, hvor bilister måske bakker frem og tilbage for at parkere eller måske bare holder et øjeblik.

Det kan jo også ske, at biler stilles og efterlades, eller lokale beboere for eksempel triller en skraldespand hen foran p-båsen eller for den sags skyld stiller den i selve p-båsen, lige som vejrliget kan spille ind og dække jorden med sne eller reflekterende vandpytter, der skjuler en eventuel afmærkning. Samtidig kan videokameraer melde om særlige forhold såsom svigtende vejbelysning eller defekte trafiklys.

Streetline har desuden sammen med Cisco udviklet en gateway – et interface mellem forskellige netværk – der gør det muligt at transmittere alle disse outputs fra kameraer og sensorer med videre hurtigt og enkelt gennem et eksisterende Cisco Smart+Connected City Wi-Fi-netværk frem til Streetlines datacenter.

Herfra kan de ønskede informationer til parkeringssøgende bilister uden videre udsendes over det almindelige internet. Det gør det let for byer med sådanne etablerede Wi-Fi-hovednerver at tilbyde borgerne trådløs parkeringsservice. Og systemet er yderst energivenligt og kan dække en mindre by uden at bruge mere strøm end en brødrister.

Streetline og Cisco har allerede etableret funktionsdygtige netværk i flere mindre californiske byer som San Mateo og San Carlos, og tilsvarende faciliteter er under overvejelse i større byer i hele USA. Systemet henvender sig både til byadministratorer og private p-udbydere, der dermed kan tilbyde brugerne ekstra service.

Streetline forventer, at investeringen derfor hurtigt vil være tjent ind. Omvendt får p-udbyderne ved at tage sig passende betalt for den nye service også hurtigt omkostningerne dækket.

[pt id=’2032393′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Fastmonterede p-sensorer giver sammen med data fra videokameraer Streetline-systemet mulighed for at registrere parkering overalt i byen.”‘]

Fastmonterede p-sensorer giver sammen med data fra videokameraer Streetline-systemet mulighed for at registrere parkering overalt i byen.

Systemet kan fungere sammen med al eksisterende elektronisk skiltning ved p-områder med mere, men tilbyder først og fremmest en række apps og algoritmer, der forvandler virvaret af rådata til brugbar information, som brugerne kan modtage direkte via nettet.

App guider bilisterne

Den centrale, brugerrettede applikation i systemet hedder Parker og er en gratis smartphone-app, der ikke blot kan guide bilisten frem til ledige p-pladser, men også give besked om eventuelle p-regler og afgifter.

Applikationen er naturligvis håndfri, og du anbringer blot din mobil eller tablet i en holder i bilen og angiver din destination, hvorpå programmet vejleder dig med både retningspile og stemmeangivelser, ”parking ahead to your right”, faktisk ligesom vi kender det fra en moderne gps-navigatør i biler. Du kan søge bå-de afmærkede og uafmærkede pladser i nærheden af POI-steder (points of interest, dvs. seværdigheder, restauranter osv.), ligesom du kan sortere i tilbuddene og eksempelvis kun søge pladser med ladestationer, hvis du kører i en elbil. Som på bedste gps-vis gemmer programmet de seneste p-pladser, så du nemmere kan søge dem fremover.

Parker giver også mulighed for at betale på forhånd (både grundbetaling og betaling for ekstra p-tid via applikationerne ParkMobile eller PayByPhone, der er tilgængelige i hen ved 300 byer verden over). Endelig kan Parker via mobiltelefonen advare om, at bilistens p-tid er opbrugt og guide ham eller hende tilbage til køretøjet igen.

[pt id=’2032394′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Netværket forbinder p-områder i en by og dirigerer bilerne ad de angivne ruter til ledige pladser.”‘]

Netværket forbinder p-områder i en by og dirigerer bilerne ad de angivne ruter til ledige pladser.

Integreres på kort

Ud fra den tankegang, at parkering altid er det sidste og afgørende trin på en tur, er Streetline begyndt at samarbejde med producenter af kortmateriale om at integrere parkeringssøgningen i deres software til navigationsanlæg. Det har resulteret i udviklingen af en professionel hjælpeapplikation, ParkerData, bestående af to separate API-værktøjer, som gør det muligt for forskellige programmer at ”tale” sammen. Dermed kan et givet program udnytte funktionerne i andre programmer.

Disse hjælpeprogrammer hedder ParkerData Basic, som giver fri adgang til Streetlines database med samtlige oplysninger om parkeringsområder, samt ParkerData Availability, som åbner for data fra systemets overvågningssensorer, og gør det muligt at integrere alle disse oplysninger i tredjepartsprogrammer for både mobiler, computere og navigation.

Undersøgelser viser, at sådanne parkeringsguide-programmer kan reducere den tid, en bilist bruger på at finde en p-plads, med 41 procent og den kørte distance med 22 procent.

[pt id=’2032395′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Programmet ParkSight giver statistiske informationer der kan være af stor værdi for byplanlæggere og private p-udbydere.”‘]

Programmet ParkSight giver statistiske informationer, der kan være af stor værdi for byplanlæggere og private p-udbydere.

Til gengæld betyder integration i bilens navigationsanlæg også, at man må give køb på at blive mindet om ophør af sin p-tid, ligesom man heller ikke kan blive guidet tilbage til sin bil.

Masser af statistik

Streetlines system er meget på bilist-siden og administrator-siden. Blandt de mange applikationer er der gratisprogrammet ParkerMap, der med en database på over 20.000 p-muligheder og realtidsoplysninger om parkeringsforholdene i over 30 amerikanske byer gør det muligt for amerikanske udbydere af p-pladser at informere om lokale parkeringsmuligheder fra deres egen hjemmeside. Det er en funktionalitet, som ikke mindst forretningsdrivende, museer og andre instanser med stort trafikalt besøg har taget godt imod.

Til særlig brug for p-udbydere leverer Streetline programmet ParkSight, der omsætter oplysninger om blandt andet beliggenhed af p-pladserne, antal parkeringer på en dag, gennemsnitlig varighed af både parkeringer og ledighed, overtrædelser eller forsøg på overtrædelser af lokale forbud og så videre til let overskuelige og forståelige diagrammer, der med et enkelt klik kan udskrives eller gemmes som billeder, pdf-filer eller i Excel-format.

ParkSight kan på den måde give et godt overblik over p-behovet og p-adfærden i en by og sikre, at udbydere af p-pladser kan få det forkromede overblik og imødegå fremtidige behov og situationer – for eksempel tage de mest hensigtsmæssige beslutninger om parkeringstider, priser og anvendelse af eventuelle p-vagter.

Til samme målgruppe er desuden udviklet ParkEdge, som p-udbydere kan anvende til at kommunikere med parkeringssøgende, der bruger Parker-applikationen.

ParkEdge er en form for widget, der blot kræver et klik på en ikon på skærmen for at vise, hvad der findes af p-tilbud i området, distancen dertil, priser, eventuelle tilbud og andre faciliteter.
Offentlige instanser kan også udnytte applikationen til at give bilister et overblik over p-situationen på og langs kommunale veje.

[pt id=’2032396′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Den smarte p-app. kan også oplyse om p-muligheder i større anlæg og p-huse i nærheden.”‘]

Den smarte p-app. kan også oplyse om p-muligheder i større anlæg og p-huse i nærheden.

Endelig har politi og firmaer for p-overvågning også interesse i at vide, hvor der eventuelt holder køretøjer ulovligt eller uhensigts-mæssigt parkeret, og derfor omfatter Streetlines ”smart parking”-system yderligere programmet Guided Enforcement, en kortbaseret realtids-mobilapplikation, der både med grafik og video viser alle aktuelle p-overtrædelser i området, men også informerer om, hvilke aktioner p-vagter eller myndigheder har foretaget. Så er p-landskabet i byen fuldstændig kortlagt.

”Smart parking”-systemer er allerede i brug i amerikanske byer og er ved at brede sig til Europa og til flere europæiske byer, eksempelvis Barcelona.
Ifølge Streetlines oplysninger til Alt om DATA har der også vist sig interesse fra byer i Norden.

Hvis bare 100.000 af alle bilister i en by udnytter Street-lines system tre gange om ugen, vil de ifølge virksomheden kunne spare 712.956 kørselstimer, 1,2 mio. kørte kilometer, 672 mio. liter benzin og godt et ton CO2.

P-systemet fra Streetline er også begyndt at anvende sensorer til vejtemperatur og vejstøj. Da vejtemperatur og lufttemperatur ikke er den samme, kan intelligent måling af vejtemperaturen varsko byens sneberedskab i god tid eller give byens gartnerafdeling data om, hvor nye træer bedst kan plantes til gavn for bymiljøet. Fremover vil flere og flere “Internet of Things”-sensorer kunne registrere forhold som luftkvalitet, lys, vandkvalitet, vandtryk, affald og meget mere.


TAGS
intelligent
parkering

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S