Home » Erhverv » Ønskes: Digital vækstkultur
Ønskes: Digital vækstkultur

Ønskes: Digital vækstkultur

Share

Danske virksomheder anerkender, at investeringer i teknologi skaber vækst, men interne barrierer gør, at udviklingen går langsomt. På et seminar opfordrede Dansk Erhverv og Microsoft i fællesskab til en national digital vækstkultur, der kan sætte turbo på udviklingen

Danmark har i mange år været med i den internationale elite i forhold til udnyttelsen af ny teknologi og digitalisering. Men i de senere år har udviklingen ikke været entydigt positiv. For eksempel viser Harvard Business Reviews såkaldte Digital Evolution Index, der sammenligner 50 landes digitale udvikling i de seneste fem år, at Danmark er i farezonen for at stagnere i digitaliseringen og dermed miste terræn til de lande, der løber stærkest i den digitale økonomi. Andre undersøgelser bekræfter tendensen – senest World Economic Forums opgørelse The Global Information Techonology Report 2015, hvor Danmark er faldet fra en samlet førsteplads i 2008 til en 15. plads i 2015.

[pt id=’2035952′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Hvis Danmark skal blive ved med at være i teknologi- og digital-eliten skal vi gøre noget ved den digitale vækstkultur.”‘]

Hvis Danmark skal blive ved med at være i teknologi- og digital-eliten, skal vi gøre noget ved den digitale vækstkultur.

Mistet pusten i 2. digitaliseringsbølge

Mens Danmark var førende under den første digitaliseringsbølge, hvor fokus var på at digitalisere arbejdsprocesser og dokumenter, er der altså tegn på, at vi mister pusten i den næste bølge. Denne bølge er kendetegnet ved, at virksomheder via digitale platforme har mulighed for at udvikle helt nye produkter eller tilpasse eksisterende produkter og services til den digitale forbrugers behov og købemønstre. Altså en digitalt drevet forretningsudvikling fremfor effektivisering af interne processer. Man kunne nævne succeshistorier som AirBnB, Endomondo, Uber og Netflix som eksponenter for radikalt anderledes forretningsmodeller sammenlignet med de traditionelle konkurrenter i markedet.

Seminar om digital vækstkultur

For at blive klogere på stagnation og for at pege på fremtidens kampplads for morgendagens danske virksomheder, inviterede Microsoft og Dansk Erhverv for nylig til seminar om digital vækstkultur. Som indgang til emnet præsenterede Microsoft og Dansk Erhverv resultaterne fra en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse af en række danske virksomheders barrierer for at investere i og implementere ny teknologi.

“Virksomhederne synes, at digitaliseringen er svær at få armene omkring, sagde Malou Aamund, direktør Marketing & Operations i Microsoft. “De fortæller, at flere barrierer holder dem fra at udnytte de nye muligheder, som digitaliseringen skaber. Det, der holder dem tilbage, er primært interne barrierer i virksomheden – herunder begrænsede ressourcer, fokus på kortsigtet afkast, og at de nødvendige it-kompetencer ikke er til stede i virksomheden.”

[pt id=’2035953′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Malou Aamund direktør i Microsoft.”‘]

Malou Aamund, direktør i Microsoft.

Janus Sandsgaard, fagchef for it og digitalisering i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv supplerede:
“Det er et alvorligt problem, hvis danske virksomheder tøver med digitaliseringen. Det er netop værdien af at tænke forretningen digitalt, der skal bringe danske virksomheder og dansk økonomi tilbage som frontløber. Teknologien er kilden til en stærk økonomi i fremtiden.”

Stort uudnyttet potentiale

Malou Aamund forklarede, at man som erhvervsleder i en mindre eller mellemstor virksomhed i dag reelt har adgang til samme it-teknologi, som før var forbeholdt de store i C20-indekset. Det vil eksempelvis sige cloud-løsninger, værktøjer til dataanalyse og sociale samarbejdsplatforme.
“Det skaber nogle helt nye forretningsmuligheder, der ikke kun handler om at sætte strøm til eksisterende processer, men om at gentænke sin forretning ud fra en digital optik,” sagde hun.

Dansk Erhverv stemte i og understregede også, at der ikke var grund til at blive forstemt over den stagnerende it-udvikling i Danmark. Tværtimod.
“Vi har potentialet. Men det er alligevel noget andet at gentænke sin forretning digitalt end at være forbruger af teknologien som privatperson. Det er det potentiale, der skal indfries via en digital vækstkultur – men det kræver en mentalitetsændring i virksomhederne. Det er afgørende, at erhvervsledere og direktioner tager digitaliseringsbrillerne på helt fra starten, når strategien tegnes. Det drejer sig om at transformere sin forretning til den digitale verden,” sagde Janus Sandsgaard.

[pt id=’2035954′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Janus Sandsgaard fagchef hos Dansk Erhverv.”‘]

Janus Sandsgaard, fagchef hos Dansk Erhverv.

Det danske it-paradoks

Malou Aamund, hvad tror du, der er forklaringen på, at Danmark tilsyneladende er gået i stå i sin digitale udvikling og er raslet ned på de internationale ranglister?

Se også:  3 faktorer der kan afgøre, om et forretningssystem bliver en støtte eller en hindring

“Vi har altid været stolte af at være meget it-parate i Danmark, men vi har faktisk aldrig været særligt gode til at konvertere den it-parathed til at skabe øget konkurrenceevne i de danske virksomheder. It-paratheden er aldrig kommet ind i selve forretningsmodellen. Det gør det jo næsten tragisk, at vi ikke har været i stand til at kapitalisere på vores gode it-forudsætninger i befolkningen,” sagde Malou Aamund.

Hun forklarede også, at der i Danmark længe har været tradition for, at danske it-iværksættere har solgt deres ideer videre til store udenlandske spillere, før ideen for alvor blomstrede op og blev et millionforetagende.
“Den kultur skal forandres, så man tager det sidste skridt og skaber den næste helt store it-virksomhed i Danmark,” sagde hun.

Endelig blev det diskuteret, at Danmarks lange digitale historik rent faktisk kunne vise sig som en forhindring i visse sammenhænge sammenlignet med lande, som først har startet deres gennemgribende digitaliseringsproces for nylig.

[pt id=’2035955′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Jan Damsgaard professor ved CBS.”‘]

Jan Damsgaard, professor ved CBS.

“Legacy og gamle it-investeringer kan være en barriere for nogle i deres videre udvikling,” sagde Malou Aamund. “Andre lande kan tænke mere frit, når det er digitale indfødte, der står i spidsen for udviklingen. De er ikke begrænset af en forpligtende historik, men har en højere grad af forandringsvillighed i sig.”

Fart er en udfordring

Med på Microsofts og Dansk Erhvervs seminar var også professor ved CBS og Digital Vismand, Jan Damsgaard. For at sætte transformationen i scene lagde han ud med at forklare, at digitaliseringen var et paradigmeskifte på størrelse med industrialiseringen. Én af årsagerne til, at så mange kæmper i disse år med at knække den forretningsmæssige kode på at drive lønsom virksomhed under digitale vilkår, er ikke nødvendigvis omfanget af digitaliseringen, men den fart, den bliver rullet ud med.

“Det tog Danske Bank ca. otte år at få en million danskere til at bruge netbank. Det tog Danske Bank ca. 16 måneder at få en million danskere til at bruge mobilbank. Men det tog Danske Bank mindre end seks måneder at få en million danskere til at bruge MobilePay,” eksemplificerede han.
Jan Damsgaard henviste til forskning og litteratur, som har undersøgt, hvor lang tid virksomheder befinder sig i den konkurrencemæssige top på markedet. Han fortalte, at bogen In Search of Stupidity havde sammenlignet top 20 over softwarevirksomheder i 1982 med top 20 over softwarevirksomheder i 2002.

“Hvor mange virksomheder tror I, der gik igen fra 1982 i 2002?,” spurgte Jan Damgaard forsamlingen. “Én virksomhed. Og det var Microsoft. 19 virksomheder havde mistet deres dominerende position i markedet i overgangen til det nye digitale paradigme. Jeg tror, at vi vil se en lignende udvikling i den digitale transformation, vi står over for nu. Mange vil ikke overleve den.”

Skab din egen konkurrent

De meget få virksomheder, som rent faktisk lykkes med at klare transformationen, går til deres traditionelle forretningsområde på en helt ny måde. Her henviste Jan Damsgaard til Danske Banks projekt MobileLife som et eksempel på, hvordan man organisatorisk og praktisk kaster et kritisk blik på egen praksis og forsøger at skabe forandringerne indefra.

MobileLife handler i korte træk om, at Danske Bank har dannet en selvstændigt fungerende afdeling, som har til formål at disrupte moderorganisationen. Det vil sige, at de selv skal forsøge at ændre spillereglerne for at drive bankvirksomhed, før omverdenen og nye konkurrenter gør det. MobileLife-folkene har adgang til topledelsen på møder hver 14. dag, så deres viden og erfaringer ikke bliver gemt væk i et hjørne, men så topledelsen hele tiden kan følge med i nye trends og reagere på dem i tide.

[pt id=’2035956′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”MobilePay vandt hurtigt indpas hos forbrugerne og er foran konkurrenter som Swipp.”‘]

MobilePay vandt hurtigt indpas hos forbrugerne og er foran konkurrenter som Swipp.

“Det er én måde at gribe den digitale transformation an på,” sagde Jan Damsgaard og henviste også til Cisco, som arbejder med en målsætningsratio på 1:20, når de opkøber nye virksomheder. Det skal således kun være 1 ud af 20 virksomheder, der skal blive en forretningssucces. Resten er kalkulerede tab.

Se også:  Danmark indtager digital førsteplads i Europa

“Cisco integrerer ikke nye virksomheder med det samme i moderorganisationen, men sørger for at holde dem på armslængde, så de ikke bliver påvirket af eksisterende praksis i moderorganisationen. Det er først, når den nye enhed vokser sig større end den enhed, den skal erstatte, at man foretager en sammenlægning. Det er en anden måde at sikre transformationen på,” fortalte Jan Damsgaard.

“I alle tilfælde gælder det, at digitaliseringen ikke kan udsættes. Den banker på nu, og man er som virksomhed nødt til at reagere. Man kan ikke stikke hovedet i jorden som en struds og lade som om, at den ikke eksisterer,” sluttede han.

• SMV’erne ved, at digitalisering er den eneste vej frem, men oplever, at det er dyrt og svært.

• SMV’erne angiver, at det i høj grad er interne barrierer, der bremser digitaliseringen.

• SMV’erne oplever, at det offentlige primært digitaliserer for at optimere egne processer.

• SMV’erne mener, at digitalisering skaber nye markedsmuligheder.

• SMV’erne kender disruption-begrebet, men har svært ved at se, at det kunne ramme deres egen branche.

Læs hele rapporten her. Scan koden med din smartphone

[pt id=’2035958′ size=’large’ link=’file’]

 

• Digitalisering og it indarbejdes i virksomhedens kultur og strategiske tænkning.

• Digitalisering og it er et strategisk fokusområde, og ikke blot adresseres fra et driftsperspektiv.

• Digitalisering og it betragtes ud fra mulighederne snarere end blot omkostninger og risici.

Interne barrierer

• For få kompetente it-ressourcer i virksomheden til at afdække mulighederne og implementere nye løsninger.

• Stabile it-løsninger vægtes højere end first-mover-fordele ved helt ny teknologi.

• Brugernes it-kompetencer er ofte for mangelfulde til, at man får maksimalt udbytte af nye it-løsninger.

Manglende tid og fokus på drift.

Eksterne barrierer

• Standardløsninger er ikke plug-and-play.

• Usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger og lignende.

• Det offentliges digitalisering er oversolgt.

Profil af den digitale frontløber

Baseret på undersøgelsens resultater har Microsoft og Dansk Erhverv tegnet en profil af morgendagens digitale vindervirksomhed.

• Dedikerede it-ressourcer eller en ejer, der tilegner sig viden omkring de digitale muligheder, og som formår at se mulighederne i digitalisering.

• Ser synergier mellem den fysiske butik og webshop, fælles lager og bedre service til kunden.

• Ser den digitale markedsføring som en mulighed for at nå nye kunder og markeder med sit brand.

• Tænker brug af virksomhedens systemdata som en ny måde at skabe værdi for kunden på.

• Optaget af at skabe tættere systemintegration med kunder og leverandører for at automatisere processer.

• Ser digitalisering som en mulighed og platform for vækst.

• Indsamler løbende indsigter om nye mønstre i kunders købsadfærd.

• Udvikler helt nye produkter og services.

[pt id=’2035957′ size=’large’ link=’file’]

 

5 gode spørgsmål til jer selv

1 Analyserer I konkurrencen med digitale briller?

2 Har I fundet konkrete punkter i værdikæden, hvor I kan sætte ind – eksempelvis salg og logistik?

3 Sikrer I, at I har de rette kompetencer?

4 Tænker I digitalisering ind i den langsigtede strategi?

5 Ser I jeres interne og eksterne datastrømme som potentielle strategiske aktiver?


TAGS
erhverv
vækst

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her
Annoncelinks


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S