Home » Internet of Things » Nu bliver bier koblet på nettet
Nu bliver bier koblet på nettet

Nu bliver bier koblet på nettet

Share

Når bierne har det godt, bestøver de flere afgrøder, og så får vi mennesker det også godt. Forskere har nu koblet bisværme på nettet, så biavlere kan følge dem tæt. Vi kan kalde teknologien IoB – Internet of Beings (eller Bees)

Bier bestøver næsten 75 procent af de plantearter, som vi mennesker anvender til føde. Men gennem de sidste årtier har verden oplevet et markant tilbage-tog i antallet af bier. Hvis det fortsætter, vil vores mulige fødevareproduktion også gå ned, og priserne vil stige. 

Den nok vigtigste årsag til tilbagegangen er det såkaldte monokultur-landbrug, der kun dyrker en enkelt type afgrøde. Det betyder færre blomster og mindre af den nektar, som bierne omdanner til honning, og som udgør deres hovedføde.

Bierne danser information

Forskerne har længe været klar over, at bier rekognoscerer omkring deres bo i stadigt større cirkler, indtil de finder blomsterstande med nektar af en størrelse og mængde, der gør en flyvetur værd. En bifamilie skal nemlig indsamle omkring 8 kilo blomsternektar for at kunne producere 1 kg honning.

Når en bi opdager en ny lovende fødekilde, vender den tilbage til kuben og udfører en række dansebevægelser, som fortæller de øvrige bier i kuben om opdagelsen. Dansens retning og varighed rummer information om fødekilden.

Se også:  Pandemien har haft en overraskende effekt på industriel IoT

Men det er i praksis næsten umuligt for selv trænede entomologer at følge og tyde biernes dansetrin med det blotte øje alene. For i reglen foregår dansen med meget hurtige og sitrende bevægelser og gerne midt mellem alle bistadens andre bier. Selv ved at studere video-optagelser i slowmotion har det ikke været muligt at nå til mere end en overfladisk forståelse af dansens betydning. 

Indtil nu har forskerne konstateret to typiske dansemønstre. Bierne drejer enten rundt og rundt om sig selv eller snurrer skiftevis den ene og den anden vej, mens de vibrerer med bagkroppen i et vraltende mønster. Den første dansetype betegner biforskerne som runddans, og den fortæller, at de gode blomster er meget tæt på (mindre end 100 m fra bistadet).

Er blomsterne længere væk, bruger bierne den anden danseform, en svansedans eller ottetalsdans – den foregår i ottetalslignende figurer. Dansen indikerer retningen til blomsterne i forhold til solen samt distancen og endog, hvor stort og godt fundet er. Men hvis afstanden er over 1000 meter, afstår bierne ofte fra den pågældende nektarkilde og får måske ikke føde nok til at overleve vinteren. Biavlere kan gøre det lettere for de små dyr ved at flytte bistaderne nærmere markblomsterne, men det er jo kun muligt, hvis de har fuldt overblik over placeringen af den pågældende fødekilde og dermed også den kortest mulige flyverute. 

En specialudviklet app sætter biavlere i stand til at følge deres bier både indenfor og udenfor bistadet.

Bioni-bikuben fra Beefutures er proppet med elektronik, som med maskinlæring sætter forskerne i stand til at overvåge en bifamilies sundhedstilstand.

AI tyder biernes rumba

Hvert år afholder internationale organisationer såkaldte ”hackatons”, en slags seminarer, hvor alle interesserede computereksperter i nogle dage går sammen om at udvikle programmer og apps med bestemte formål. Et af formålene med ”SAS sustainability Hackathon 2020”, der blev afholdt hen over sommeren, var at udvikle et system, der automatisk kan afkode biernes dans i realtid, blandt andet ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring. Det foregik i samarbejde med det norske miljøfirma Bee-futures for at gøre projektet så bæredygtigt som muligt.   

TAGS
internet of everything
internet of Things

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her
Annoncelinks


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S