Home » Styresystem » Kom videre med Windows 10
Kom videre med Windows 10

Kom videre med Windows 10

Share

Hvis du allerede er Windows 10-bruger kan du med disse 80 tips og råd få endnu større glæde af det nye styresystem.

Med Windows 10 har Microsoft kombineret det bedste fra Windows 7 med det mest revolutionerende fra Windows 8. Undervejs fik vi mulighed for at følge udviklingen med en lind strøm af preview-versioner, og Microsoft lyttede til den respons testbrugerne gav.

Der er mange nye funktioner I Windows 10, men også nogle af de gamle favoritting vender tilbage, herunder startmenuen og Backup. Her giver vi dig 80 tips, så du kan få endnu større udbytte af forbedringerne.

Den touchvenlige Startskærm fra Windows 8 er begravet, og det nye styresystem har opnået en balance mellem at kunne fungere på touchbaserede, mobile enheder og på pc’er, hvor mus og tastatur stadig er de primære værktøjer. I praksis opleves og fungerer Windows 10 som en forfinet version af Windows 7.

Farvel til det upopulære
Microsoft har også droppet nogle af de mere upopulære nyheder i Windows 8 som Amuletmenuen og gjort de brugbare funktioner mere tilpasningsvenlige. Det nye styresystem introducerer også universelle apps, som kan fylde hele skærmen ud. På den måde fungerer disse apps ligesom andre programmer, og de fungerer ens på tværs af platforme.

Om Windows 10 er bedre end Windows 7, kan diskuteres. Men den teknologiske udvikling har gjort nyheden nødvendig, og styresystemet har masser af spændende funktioner og muligheder, som du ser her.

Startmenu

1 Hjælp mig i gang
Tryk på Windows-tasten for at få Startmenuen frem. I det nye styresystem får du Windows 8-funktioner med Windows 7-betjening.

DT11_win10_01

2 Se alle Apps
Startmenuen viser de mest brugte apps og programmer. Klik på ikonet “Alle apps” nederst over Start-knappen for at få en liste over alle applikationer på pc’en.

3 Hurtig navigation
Hvis du vil undgå at scrolle gennem en alfabetisk appsliste, klikker du på ”Alle apps” og derefter et bogstav. Så kan du straks se apps, der begynder med dette bogstav.

4 Biblioteker i Startmenuen
Som udgangspunkt viser Startmeuen kun links til “Indstillinger” og ”Stifinder”. For at se biblioteker i Startmenuen skal du vælge Start > Indstillinger > Personlig tilpasning > Start og klikke på linket ”Vælg, hvilke mapper der skal vises i Start”.

5 Større Startmenu
Du kan manuelt ændre Startmenuens størrelse – ligesom ethvert andet vindue. Træk i hjørnet. Du kan dig kun gøre menuen højere eller bredere og ikke trække i den diagonalt.

6 Felter kan flyttes pg ændres
Du kan flytte rundt på felterne (fliserne) i Startmenuen – næsten på samme måde som i Windows 8.1. Klik på et felt, hold og træk. Du kan vælge imellem to og nogle gange fire størrelser: ”Lille”, ”Mellem”, ”Bred” og ”Stor”.

7 Navn til feltgrupper
Startmenuen har arrangeret felterne i to grupper. Du kan ændre gruppernes navn ved at klikke på dem. Navnet kan også ændres, ved at du først klikker på de to vand-rette linjer lige til højre for gruppens navn.

8 Start-menuen i fuld skærm
Hvis du har brug for mere plads på din Startmenu, kan du få den til at fylde hele skærmen. Vælg Start > Indstillinger > Personlig tilpasning > Start. Du kan nu vælge ”Brug fuld skærm til Start”.

DT11_win10_02

9 Udskift Startmenuens felter og ikoner
Du kan selv vælge, hvilke ikoner og felter der skal være i menuen Start. Højreklik på et felt, og vælg ”Åbn filplacering”. Derefter åbnes programmappen, Tryk på tasten F2; så kan navnet ændres. Ikonet laves om ved at højreklikke på genvejen og vælge Egenskaber > Tilpas.

10 Knyt apps og mapper til felter
Højreklik på en mappe, og vælg ”Fastgør til start”, hvorefter der dannes et felt for den i Start-menuen. Du kan gøre det samme med hver eneste af de apps, som findes under listen ”Alle apps”.

DT11_win10_03

11 Ingen levende felter
Hvis du bliver distraheret af konstante opdateringer og ændrin-ger i felter, kan du slå denne funktion fra. Højreklik på en flise, og vælg ”slå dynamisk felt fra”.

12 Skjul senest åbnede
Hvis du ikke ønsker, at Startmenuen viser nyligt åbnede programmer og felter, går du ind under Indstillinger > Personlig tilpasning > Start og slår ”Vis senest åbnede ele-menter” fra.

13 Fart på Startmenuen
Du kan ændre farverne i Startmenuen. Vælg Start > Indstillinger > Personlig tilpasning > Farver, og slå ”Vis farve på Start, Proceslinje og i Handlingscenter” til.

14 Ændring af baggrundsfarven
Startmenuen henter sin baggrundsfarve fra det aktuelle Windows-tema. Du kan vælge din egen farve med Start > Indstillinger > Personlig tilpasning > Farver og slå ”Vælg automatisk en farve fra min baggrund” fra.

15 Undgå app i “mest anvendte”
Startmenuen viser automatisk de apps, du oftest bruger. For at undgå at en app dukker op på denne liste – selv om du bruger den tit – skal du højreklikke på den og vælge ”Vis ikke på denne liste”.

16 Fjern apps fra Startmenuen
Du kan fjerne apps fra Startmenuen ved at høreklikke på dem og vælge ”Fjern” i kontekstmenuen.

17 Kør installerede apps som administrator
Du kan afvikle installerede apps med mere kontrol ved at højreklikke på dem og vælge ”Kør som administrator”. Muligheden findes dog ikke ved alle apps.

18 Fastgør Kontrolpanel-applets
Højreklik på Startknappen, og vælg “Kontrolpanel”. Vælg en af de viste applets og træk den ud på Skrivebordet. Herefter højreklikker du på ikonet og vælger ”Fastgør til Start”, hvor den så dukker op som et felt.

19 Log ud af Windows
Hvis du ønsker at logge ind som en anden bruger, åbner du Startmenuen og klikker på dit navn, som du finder øverst. Det åbner en menu, hvor du har mulighed for at logge af – og logge dig på som en anden bruger.

20 Fjern alle felterne
Du kan fjerne felterne og få en klassisk Startmenu. Der er dog ingen hurtig måde at gøre det på, så du bliver nødt til manuelt at højreklikke på hvert enkelt felt og vælge menupunktet ”Frigør fra Start”.

DT11_win10_05

Skrivebord og Stifinder

21 Nyt hurtigt overblik
Favoritlisten i mapperne – i Windows 10 kaldet ”Hurtig adgang” – gør det muligt at fastgøre udvalgte mapper, men nu viser denne liste også de mapper, som du hyppigt benytter.

DT11_win10_06

22 Hurtigt app-skift
Med tasterne Alt+Tab kan du hurtigt skifte mellem vinduer og apps. Du kan se minibilleder af aktive programmer. Bevæg dig gennem dem med tasten Tab.

23 Korrekt brugerflade
Windows 10 ændrer automatisk sin brugerflade alt efter, hvilke enhed du bruger – takket være teknologien Continuum. Desuden tilpasser styresystemet skærmens indhold efter dens størrelse.

Se også:  Guide: Gør det nemmere at bruge mus og tastatur i Windows 10

24 Svirp-menu
I tablettilstand kan du svirpe fra den øverste kant og åbne app-kommandoer.

25 Fastgør mapper
Du kan manuelt fastgøre mapper for hurtig adgang. Højre-klik på en mappe, og vælg ”Fastgør til Hurtig adgang.” Du fjerner en mappe fra ”Hurtig adgang” ved at højreklikke på den og vælge ”Frigør fra Hurtig adgang”.

26 Sortér mapperne
Du kan ændre mapperække-følgen i ”Hurtig adgang”. Du tager bare fat i en mappe og trækker opad eller nedad på listen.

27 Fjern hurtig adgang
Fjern Hurtig adgang ved at vælge Vis > Indstillinger. I vinduet ”Mappeindstillinger” under fanen ”Generelt” klikker du herefter på rullemenuen øverst og vælger ”Denne pc”.

28 Ryd op ved at ryste titelbjælken
Du kan hurtigt rydde op på skærmen ved at minimere samtlige åbne vinduer, du ikke kigger på, på denne måde: Klik, hold og ryst titelbjælken på det vindue, som du vil minimere. Gentag for at gendanne alle minimerede vinduer.

29 Kig på Skrivebordet
Åbn “Opgavevisning” til venstre på Proceslinjen for at se alle åbne vinduer. Klik på et af vinduerne for at få adgang til det.

30 Du kan få adskillige Skriveborde
Du kan nu have flere Skriveborde. Klik på ikonet ”Opgavevisning” på Proceslinjen, og vælg herefter ”Nyt Skrivebord” til højre. Du kan oprette ligeså mange, som du vil, og scrolle gennem dem, hvis oversigten fylder mere end skærmbredden.

DT11_win10_07

31 Flyt et vindue til et andet Skrivebord
Du kan flytte vinduer ved at åbne ”Opgavevisning” og trække et åbent vindue fra det aktuelle Skrivebord til et andet Skrivebord. Alternativt kan du trække et vindue til knappen ”Nyt Skrivebord”, hvilket vil oprette et ekstra Skrivebord.

32 Naviger med tastaturet
Brug tasterne Win+Tab for at åbne ”Opgavevisning”, Win+Ctrl+D for at oprette et nyt Skrivebord og Win+Ctrl med den venstre eller højre piletast for at skifte mellem Skrivebordene.

33 Giv proceslinjen en anden placering
Højreklik på et ledigt område på Proceslinjen, og vælg ”Egenskaber”. Her kan du slå ”Lås Proceslinjen” fra og klikke og trække Proceslinjen til hvilket som helst af skærmens hjørner.

34 Vis mærker på Proceslinjen
Hvis du har en højopløst skærm, klikker du på Proceslinjen og vælger ”Egenskaber”. I den midterste rulle-menu vælger du ”Kombiner, når Proceslinjen er fuld”.

35 Se apps på tværs af Skrivebordene
Proceslinjen viser vinduer og apps fra det aktuelle Skrivebord. Det kan du ændre ved i rullemenuen at vælge Start > Indstillinger > System > Multitasking > Virtuelle Skriveborde > Alle Skriveborde.

36 Ryd op på Proceslinjen
Hvis du ikke bruger et virtuelt Skrivebord eller tastaturet til at skifte mellem Skriveborde, kan du skjule ikonet “Opgavevisning” ved at højreklikke på Skrivebordet og fravælge ”Vis knappen åbne vinduer”.

37 Sådan gør du Proceslinjen uigennemsigtig
Vælg Start > Indstillinger > Personlig tilpasning > Farver, og fravælg ”Gør Start, Procelinjen og Handlinsgcenter gennemsigtige”. Så kan du ikke længere ane, hvad der befinder sig bag Proceslinjen.

38 Papirkurven i Startmenuen
Hvis du ikke vil have ikonet for ”Papirkurven” på Skrivebordet, kan du flytte og fastgøre Papirkurven til Startmenuen. Højreklik på ikonet, og vælg ”Fastgør til Start”.

39 Snap vinduer
Med Windows 10 kan du snappe vinduer – så de sidder pænt side ved side – ved at trække dem ud af en af siderne og slippe. Du kan også trække dem til hjørnerne af skærmen, så vinduet dækker en kvart skærm.

DT11_win10_08

40 Slå beskeder fra
Undgå forstyrrelser ved midlertidigt at slå notifikationer fra i ”Handlingscenter”. Klik på ikonet for ”Handlingscenter” til højre på Proceslinjen, og vælg ”Alle indstillinger”, “System” og ”Beskeder og handlinger”. Her kan du vælge, hvilke beskeder du ønsker at modtage.

Windows-apps

41 Apps der dræner batteriet
Find ud af, hvilke apps der dræner computerens batteri. Gå til ”Handlingscenter”, og vælg Alle indstillinger > System > Strømspare-tilstand > Batteribrug. Her ser du, hvor meget energi der forbruges ved baggrundsprocesser. Hvis tallene er høje, skal du overveje, hvad der starter op sammen med Windows.

DT11_win10_09

42 Webbrowseren Edge
I Windows 10 er web-browseren Internet Explorer erstattet af en helt ny browser, som er skrevet fra bunden. Edge bliver opdateret gennem Windows Store og vil i Danmark senere få Cortane-integration.

43 Fastgør websider
Du kan bruge Edge til at fastgøre hjemmesider til Startmenuen, så du får hurtig adgang. Gå ind på den webside, du vil fastgøre, og klik på de tre prikker øverst til højre. Vælg ”Fastgør til Start”.

44 Læsevisning
Edge kan vise websider uden reklamer og andet forstyrrende. Det kaldes ”Læsevisning”. Klik på bogikonet til højre for adresselinjen, eller benyt genvejen Ctrl+Skift+R. Du kan indstille visningen med Flere handlinger > Indstillinger og scrolle ned til læsesektionen.

45 Gem websider til senere læsning
Du kan i Edge gemme websider for at læse dem senere ved at klikke på stjerneikonet, vælge ”Læseliste” og klikke på ”Tilføj”. Når du har tid til at læse, klikker du på Hub-ikonet (de tre streger) og vælger ”Læseliste”.

46 Pop up-tilladelser
Du kan i Edge bestemme, hvilke websider der skal kunne vise pop up-sider. Gå ind under Flere handlinger > Indstillinger > Vælg, hvad der skal ryddes. Klik på ”Vis mere” og kryds af for ”Pop up-undtagelser”.

47 Hej Windows!
Logon behøver ikke ske med en traditional adgangskode. Windows 10 har også en biometrisk løsning, hvor du for eksempel kan bruge dit ansigt. Det kan du indstille under Start > Indstillinger > Konti > Indstil-linger for logon.

48 Tabletvisning
For at skifte til tablettilstand, når du starter systemet, skal du vælge Start > Indstillinger > System > Tablettilstand. Her kan du i ”Når jeg logger på”-menuen få enheden til som standard at vælge tablettilstand.

49 App-ikonerne tilbage
I tablettilstand skjules Proceslinjens app-ikoner, men du kan få dem tilbage. Højreklik på ”Tablettilstand” i ”Handlingscenteret”, og klik på ”Gå til indstillinger”. Her skal ”Skjul appikoner på …” fravælges.  

50 Musik på tværs af enheder
Gem din musik på OneDrive, for eksempel ved at kopiere den ind i en OneDrive-mappe. Log så ind på din Groove Music-app (Windows Phone eller Windows-pc) med din Microsoft-konto, og musikfilerne er listet i din samling. 

51 Administrer fotos med OneDrive
Hvis du har en stor samling af billeder spredt ud på forskellige enheder, også iOS- og Android-mobiler, kan du samle dem med OneDrive (hvilket også kan eliminere dubletter).

52 Tegn direkte på websider
En af de mest omtalte muligheder i Edge-browseren er tegnefunktionen. Du kan skrive noter, slå streger og markere teksten på hjemmesider. Klik på ikonet ”Webnote”, og der dukker et skriveværktøj op.

Se også:  Disse produkter fejlede katastrofalt: De 20 største flops i tech-historien

DT11_win10_10

53 Køb musik og video
Windows Stores udvalg er vokset en del på det sidste. Her kan du hente eller købe apps, musik, film og serier. Antallet af Windows-apps har tidligere ikke været imponerende, men Microsoft satser hårdt på at få et indhold, der kan konkurrere med Apple og Android.

DT11_win10_11

54 Fjern autoforstørrelsen
Appen Billeder (Photos) er konfigureret til automatisk at forstørre dine billeder. Hvis du ikke ønsker det, åbner du appens indstillinger (møtrikikonet) og vælger ”Visning og redigering”. Her kan du slå ”Gør automatisk mine billeder bedre” fra.

55 Fastgør mailmapper
Start appen Mail, og klik på ”Mere” for at se alle mapper i din indbakke. Højreklik på en mappe, og vælg ”Fastgør til Start”, hvorefter der oprettes et felt i Startmenuen. Herfra har du adgang til denne mappe i Mail.

56 Berøringsvenlige Office-apps
Office 2016 er på trapperne, og den nye programpakke fra Microsoft er mere velegnet til touchskærme end tidligere Office-versioner. Test den engelsksprogede version i beta-udgave på https://products.office.com/en-us/office-2016-preview.

57 Nem integration med Google Calendar
Den nye app Kalender understøtter også Google Calendar,.Du integrerer dem med Start > Indstillinger > Konti > Tilføj konto – og vælg til sidst Google.

58 Syvkabalen tilbage!
Verdens mest populære kabale, syvkabalen, er tilbage på din pc (var droppet i Windows 8). Den ligger i, hvad Microsoft officielt kalder Solitaire Collection Preview, og du kan finde den i ”Alle apps” i Startmenuen.

59 Understøtter Android og iPhone
Appen Microsoft Phone Companion gør det muligt at synkronisere mellem en pc og mobile enheder (Windows Phone, Android eller iOS) – ved at installere alle de nødvendige komponenter fra de forskellige app-butikker.

60 Kort til offline-brug
Appen Kort har en offline-funktion. Vælg Start > Indstillinger > Offline Kort, og klik på knappen “Download Kort”. Herefter kan du finde frem til en adresse.

DT11_win10_12

Indstillinger og fif

61 Styr på sync’en
Hvis du vil kunne bestemme over de indstillinger, som synkroniseres med andre enheder, vælger du Start > Indstillinger > Konti > Synkroniser dine indstillinger. Her kan du fravælge de indstillinger, som du ikke ønsker synkroniseret.

DT11_win10_13

62 Gå uden om login-skærmen
Du kan fremover logge direkte ind i Windows ved først at skrive “netplwiz” i søgefeltet. Fravælg i Brugerkonti-vinduet ”Brugere skal angive brugernavn og adgangskode for at bruge computeren”.

63 Synkroniser valgte mapper med OneDrive
Du kan selv bestemme, hvilke mapper der skal synkroniseres i OneDrive. Højreklik på ikonet i Meddelelses-området, vælg ”Indstillinger”, skift til fanen ”Vælg mapper”, og klik på knappen for at vælge de mapper, som skal være lokalt tilgængelige.

64 Fjernadgang til filer
Hvis du under fanen ”Indstil-linger” sætter flueben ud for ”Lad mig bruge OneDrive til at hente mine filer på denne pc”, kan du få adgang til din pc’s filer fra en anden computer via OneDrive-websitet.

65 Hurtig Genstart
Du kan hurtigt aktivere ændringer, som kræver genstart af computeren ved at åbne Jobliste (højre-klik på Proceslinjen). Vælg fanen ”Detaljer”, og find en linje, hvor der står ”Windows Explorer”. Klik på den, og Klik på knappen ”Afslut job”.  

66 Forbedret skal
Avancerede brugere vil glæde sig over, at PowerShell har fået nye, mere brugervenlige funktioner. Den understøtter nu tekstombrydning, og du kan ændre størrelsen på den. Også tastaturfunktionerne til redigering og valg er blevet forbedret.

67 Peer-to-peer- opdatering
Du kan nu hente opdateringer med peer-to-peer-metoden. Du skal slå muligheden til først i indstillingerne. Vælg Start > Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update > Avancerede indstillinger > Vælg, hvordan dine opdateringer leveres.

DT11_win10_14

68 Disk til genoprettelse
Indsæt et USB-drev og vælg Start > Indstillinger. Skriv genoprettelse i søgetekstfeltet øverst til højre i vinduet. Vælg ”Opret et genoprettelsesdrev. Herefter følger du guiden. USB-drevet bliver slettet og omdannes til et genoprettelsesdrev.

DT11_win10_15

69 Automatisk vedligeholdelse
Du kan selv i Kontrolpanelet indstille tidspunktet for automatisk vedligeholdelse. Skriv ”vedligeholdelse” i søgefeltet. Vælg ”Sikkerhed og vedligeholdelse” og herefter linket ”Skift vedligeholdelsesindstillinger”. Vælg tidspunkt i den lille rullemenu.

70 Forlæng batteritiden
Begræns baggrundsaktiviteter for at forlænge batteritiden. Vælg Start > Indstillinger > System > Strømsparetilstand > Indstillinger for strømsparetilstand. Angiv den procentsats, hvor du slår sparefunktionen til.

71 Fjern søgning i Proceslinjen
Hvis du ikke ønsker søgefunktionen i Proceslinjen, skal du højreklikke på Proceslinjen, vælge ”Søg” og ”Vis søgeikon”. Så erstattes søgefeltet af et mindre forstørrelsesglas. Søgefunktionen fjernes helt med ”Skjult”.

72 Ryd udklipsholderen
Med en genvej kan du nemt rydde indholdet i Udklipsholderen. Højreklik på et tomt område på Skrivebordet. Klik på ”Ny” og ”Genvej”, og kopier denne destination ind i tekstfeltet: ”%windir%\System32\cmd.exe /c echo off | clip”. Tryk ”Næste”, og giv genvejen et navn.

73 Administratorkontoen
Få adgang til administrator-kontoen ved at starte kommando-prompten som administrator og skrive ”net user administrator / active:yes”. Log ud for at se den ny-oprettede konto på login-skærmen.

74 Beskyt privatlivet
Under Start > Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger kan du se både generelle samt app- og hardwarespecifikke oplysninger. Og du kan bestemme, hvilke apps der har adgang til tilsluttet hardware.

75 Edge-eksperimenter
Edge-browseren har eksperimentelle funktioner, som stadig er under udvikling. Du aktiverer dem ved at skrive about:flags i adressefeltet.

76 Vis en logon-besked
Vis en besked ved logon ved at skrive secpol.msc i vinduet Kør, og vælg Lokale politikker > Sikkerhedsindstillinger. Find herefter ”Interaktivt logon: Meddelelsestitel til brugere, der prøver at logge på” samt ”Interaktivt logon: Meddelelsestekst til brugere, der prøver at logge på”. Højreklik på dem, vælg ”Egenskaber”, og indtast beskeden.

77 Nye ikoner i meddelelsesområdet
Du kan ændre ikonerne i Meddelelsesområdet ved at vælge Start > Indstillinger > System > Beskeder og handlinger, og klik på et af de fire felter, som vises, for at udvælge et nyt ikon fra rullemenuen.

78 Giv computeren et nyt navn
Du kan give din computer et nyt navn. Det er ikke spor svært. Vælg Start > Indstillinger > System > Om og klikke på ”Omdøb pc”. Navne-ændringen effektiveres, når du har genstartet.

79 Brug Kontrolpanelet
Kontrolpanelet har mange brugbare løsninger, men hvordan finder du det? Nogle indstillinger i apps fører dig til Kontrolpanelet. Du kan også højreklikke på Startknappen og vælge derfra.

80 Planlæg genstarter
Du kan styre genstarter efter opdateringer under Start > Indstillinger > Opdatering og  sikkerhed > Windows Update > Avancerede indstillinger. I rullemenuen ”Vælg, hvordan opdateringer leveres” vælger du ”Giv besked for at planlægge genstart”.

DT11_win10_16

 

 

 

 

 


TAGS
Windows
Windows 10

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2021
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S