Ingen undskyldning for datasjusk

Ingen undskyldning for datasjusk

Share

Privacykompasset er et nyt tiltag fra Erhvervsstyrelsen, der skal gøre det nemt og enkelt for danske virksomheder at tjekke, om de lever op til persondataloven

Flere og flere personrelaterede data suser rundt i cyberspace, alt imens et stigende antal forbrugere bliver mere og mere bekymrede over, hvor de egentlig suser hen. Den problemstilling har Erhvervsstyrelsen følt, det var nødvendigt at gøre noget ved og har derfor lanceret Privacykompasset.

Det skete for nylig i den gamle Børssal i København for mere end 150 virksomheder – oven i købet under medvirken af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der pointerede, at Privacykompasset er udformet, så alle virksomheder kan få bedre udbytte af de nye, digitale forretningsmodeller, der i stadig større omfang bliver afhængige af brugen af data.

”Det er en helt ny verden, virksomhederne skal agere i, det er en verden med helt nye udfordringer og ikke mindst nye regler at overholde. Den problematik gør vi det nu nemmere for virksomhederne at håndtere”, sagde ministeren, da han i overført betydning klippede silkesnoren over og erklærede
Privacykompasset for åbent.

Gør det nemt at følge loven
Som nævnt er det Erhvervsstyrelsen, der har været opdragsgiver på projektet, men i virkeligheden er det den tidligere formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Birgitte Kofod Olsen, der har udviklet indholdet på vegne af Erhvervsstyrelsen. Hun er partner i konsulentfirmaet Carve Consulting og fortæller, at Privacykompasset grundlæggende er et online værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at kortlægge deres brug af persondata og efterleve persondatalovgivningen.

Se også:  Her får du mest mobilabonnement for under 100 kroner

”Privacykompasset er også en hjælp til bedre brug af data inden for lovgivningens rammer og åbner op for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som konkurrenceparameter. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at Privacykompasset ikke er en egentlig certificeringsordning, lige som det heller ikke kan løse eventuelle sikkerhedsproblemer i virksomhederne”, siger Birgitte Kofod Olsen.

Markedsfør dig på sikkerhed
Grundlæggende er der tale om en frivillig ordning, men en ordning, som mange virksomheder givet vil gøre brug af, da Privacy-kompasset gør det enkelt for enhver virksomhed dels at teste, om man lever op til lovgivningen, dels gør det nemt at formulere sin politik for håndtering af persondata og publicere den på sin hjemmeside.

Se også:  Erhvervslivet på skolebænken med Google

På en stadig mere global handelsplads er det således en god ting, at man også kan gemme en version af virksomhedens persondatapolitik på engelsk, når man har været gennem de i alt 17 spørgsmål, der skal svares på, før end testen er fuldført – og hvis det viser sig, at der skal rettes op på noget, kan man sætte testen på pause, mens det sker.

Ud over at Privacykompasset gør det muligt for forbrugerne at forholde sig til en virksomheds datahåndtering, kan det endvidere benyttes som vejledning til såvel samarbejdspartnere som medarbejdere.

Del denne