Home » Andet » IBM slår en fiberring om dine dyrebare data
IBM slår en fiberring om dine dyrebare data

IBM slår en fiberring om dine dyrebare data

Share

IBM’s hemmelige datacenter håndterer data for store virksomheder,finansielle institutioner og offentlige systemer. Alt om DATA har fået et sjældent kik indenfor

Det er ikke let at være en naturtrussel, et sort uheld eller noget som helst andet med onde hensigter, når det handler om Nordeuropas vel nok største IBM-datacenter fordelt på tre hemmelige adresser i Brøndby, Ballerup og Glostrup.

Her er sikkerheden for maskinel og de 20 petabyte data, der dagligt håndteres for op mod 80 store kunder, nemlig på niveau med US Gold Vault Fort Knox. Det holder virksomheder som A.P. Møller Mærsk, Danske Bank, Nets og flere andre i samme vægtklasse kørende hver dag, døgnet og året rundt i både regn og blæst.

[pt id=’2032944′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Disse IBM zEnterprise System-maskiner er de seneste af IBM’s mainframes. De repræsenterer noget af den nyeste teknik til rådighed.”‘]

Disse IBM zEnterprise System-maskiner er de seneste af IBM’s mainframes. De repræsenterer noget af den nyeste teknik til rådighed.

”For to år siden piskede regnen ned i så voldsomme mængder, at vandet nogle steder stod 32 cm op ad datacentrets ydermure,” fortæller datacenterchef Mikael Vassmann til Alt om DATA. Som et af de få computermagasiner er vi blevet inviteret ind i datafortet.

”Ikke en dråbe slap ind, og ikke en bit faldt ud. Men vi er jo bevidste om, at den slags kan ske og har pumpemateriel og slanger klar.”
Heller ikke fysiske datatyve slipper indenfor.

”Der er døgnovervågning og vagter overalt, og i kælderen, hvor servere og computere står opstillet, er der ingen vinduer eller andre adgangsveje,” afslører Mikael Wassmann.

Selv et uheldigt kabelbrud kan ikke forstyrre driften:
”På et tidspunkt hakkede en entreprenør under et vejarbejde et af vore hoveddatakabler over,” supplerer Christina Rudolph, der er nordisk datacenterchef.

”Men specielt mandskab fik hurtigt bjærget kablet, og mens bruddet blev splejset, løb de nødvendige data blot igennem et andet fiberkabel, der var ført ind et modsat sted i bygningen.”
Tyve timer efter var alt som før, og ingen data var gået tabt.
Den vel nok største fare mod kundernes data, nemlig hackere, har det heller ikke nemt:

”Datahåndtering i Copenhagen Campus omfatter op til syv forskellige beskyttelseslag,” beroliger afdelingsdirektør Allan Sonne.
”Det betyder effektiv beskyttelse mod eksempelvis D-DoS angreb (Distributed Denial of Service), hvor hackere bombarderer et system med så mange data, at det slet ikke får tid til at klare den retmæssige brugers egne opgaver. Og denne effektive beskyttelse er naturligvis af stor betydning – både generelt og ikke mindst for kunder som Nets og andre organisationer fra det offentlige Danmark, der jo er ekstremt afhængige af 100 procent fungerende systemer.”

Omtanke og redundans

Denne form for usårlighed skyldes naturligvis en gennemtænkt konstruktion og indretning allerede fra projekteringen, idet bygningerne er tegnet direkte til brug som datacenter.

[pt id=’2032941′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Et ”batteri” af batterier understøtter UPS-systemet og kan i sig selv holde datacentret kørende i op til 30 minutter hvis alt andet glipper.”‘]

Et ”batteri” af batterier understøtter UPS-systemet og kan i sig selv holde datacentret kørende i op til 30 minutter, hvis alt andet glipper.

Men det skyldes også, at der går en sikkerhedsmangfoldighed eller redundans, som det hedder i fagsproget, igen over alt i både bygningsstrukturen og i dataserverne, kablerne, backup-anlæggene, kølemaskinerne, strømforsyningen og nødstrømsanlægget.

Se også:  Corona skubber til kunstig intelligens – men der er en slem forhindring

”For selv om de tre bygninger er fysisk adskilt med 6-10 km afstand, fungerer de i praksis som ét stort datacenter,” pointerer Christina Rudolph.
”De er nemlig indbyrdes forbundet med en højhastigheds-kommunikationsfiberring, der er sat sammen af fiberbundter med 864 fiberledere i alt, og disse fiberkabler er som yderligere sikkerhed ført ind to forskellige steder i hver centerbygning.

Denne opbygning og opdeling med indbyrdes redundant forbindelse gør det muligt at spejle alle data mellem to centerbygninger,” forklarer Christina Rudolph og fortsætter:
Det betyder i realiteten, at al datatrafik optræder to forskellige steder på én gang uden forsinkelse og uden mellemliggende og tidskrævende kopierings-procedurer. Alt kan tilgås to steder samtidig, og eventuelle udfald eller forbindelsessvigt vil aldrig blive registreret, hvilket sikrer ekstrem pålidelighed og tilgængelighed alle døgnets timer. Strømudfald kan indtræde, men det er heller ikke noget, der på nogen måde kan forstyrre centrets datahåndtering,” fastslår Christina Rudolph.

”Al strøm leveres fra to uafhængige forsyningskilder gennem hver sin transformer og føres videre til en række UPS-enheder (Uninterruptable Power Supply), der via en bank af batterier sørger for, at forsyningsstrømmen er klippestabil (uden mikro-udfald og fluktuationer). Batterierne alene kan strømforsyne hele centret i 20-30 minutter, men normalt vil strømproduktionen stort set straks blive overtaget af dieseldrevne generatorer, der starter automatisk – dog med et par sekunders planlagt forsinkelse, så de ikke går i gang for det allermindste,” smiler Christina Rudolph.

[pt id=’2032942′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Racks med servere og diske. Servere og diske er placeret i grupper som holdes afkølet af strategisk placerede køleriste i gulvet. “‘]

Racks med servere og diske. Servere og diske er placeret i grupper, som holdes afkølet af strategisk placerede køleriste i gulvet.

Centret har brændstof og vand nok til, at de i alt otte dieselmaskiner kan producere strøm i hvert fald 2-3 dage, hvorefter særlige aftaler med brændstofleverandører vil sikre yderligere leverancer, så nødstrømsanlægget i princippet kan køre evigt. De store motorer er placeret for sig selv i specielle containere, hvor de dels kan få lov til at ryste, varme og larme, så meget de vil, uden at det påvirker de følsomme datainstallationer, dels står de i noget nær total sikkerhed for eventuelt hærværk.

Uanset, om strømmen aktuelt kommer fra elnettet eller nødstrømsforsyningen, distribueres den ud til maskinparken via PDU’er (Power Distribution Units) og en særlig transfer switch, der umærkeligt kan skifte mellem to uafhængige strømkilder efter behov.

18.000 m2 med hardware

Centerets ialt 11.000 servere og øvrige dataenheder står placeret i 16 maskinstuer fordelt på 9000 m2, mens ventilation, køling, nødstrømsanlæg mv. optager andre 9000 m2. Serverne omfatter enheder fra relativt små servere op til store mainframes, der opererer med datamængder i petabyte-klassen og i alt udgør cirka 25.000 logiske styresystemer

Se også:  Corona skubber til kunstig intelligens – men der er en slem forhindring

”Kølingen af de mange varmeproducerende komponenter, der er monteret i racks og danner gange og korridorer i de ellers åbne maskinstuer, sker nedefra gennem riste foran de enkelte maskiner. Serverne og de øvrige it-enheder er nemlig ikke nødvendigvis placeret tæt over hinanden, men er tværtimod fordelt i gennemtænkte mønstre af hensyn til varmefordeling, fugtighed og mange andre faktorer”, forklarer Christina Rudolph.

”På den måde sendes kølingen energieffektivt derhen, hvor der mest er brug for den.”
Kølingen sker med vand, og den geografiske placering i kolde Danmark gør det muligt en stor del af året at nedkøle vandet via naturlig vinterluft hentet ind gennem særlige køletårne.

”Varmen fra køleprocessen slipper dog ubrugt ud i det fri,” røber Christina Rudolph. ”Modsat blandt andet Sverige har Danmark ikke regler, der begunstiger uundgåelig produktion af industriel spildvarme.”

Løbende millioninvesteringer

Fordelene ved at outsource datatrafik til store centrale datacentre er blandt andet, at virksomheder kan gå ind og råde over netop den kapacitet, de har behov for på det tidspunkt, de har behov for den.
Samtidig udnyttes alle de stordriftsfordele, for eksempel døgntilgængelighed, sikkerhedsgaranti og en oppetid på stort set 100 procent, som IBM Copenhagen Campus tilbyder.

[pt id=’2032943′ size=’large’ link=’file’ html_attrs=’title=”Køleanlægget i kælderen er omfattende og minder med sine store slanger og kompressorer nærmest om et større olieraffinaderi.”‘]

Køleanlægget i kælderen er omfattende og minder med sine store slanger og kompressorer nærmest om et større olieraffinaderi.

Derfor investerer IBM løbende i både installationer og maskinel for hele tiden at optimere kapaciteten og øge sikkerheden, ligesom centret er på forkant med den nyeste teknik. Et eksempel er IBM PureFlex, der er en slags ”selfcontained unit”, hvor alt det nødvendige it-hardware er indbygget i samme skabspanel og derfor giver både overskuelighed og mulighed for mere enkel håndtering.

Desuden betyder den iboende redundans i både konstruktionen af bygningsanlæg og infrastruktur, at det er muligt at foretage alle løbende vedligeholdelsesprocedurer og reparationer uden at påvirke døgndriften.
Alle enheder er tagget med koder og RDIF-tags, så de er lette at lokalisere og følge, hvis de for eksempel fjernes for vedligehold eller opdatering. Eventuelle switch mellem komponenter sker umærkeligt og lynhurtigt.

” Og det giver under én hat en service og tryghed, der ikke bare betyder alt for vore store koncernkunder, men også for stadigt flere smv’er fra mindre kontorer til lidt større virksomheder inden for salg og produktion,” understeger afdelingsdirektør Allan Sonne.

• Skybrud eller ekstremt vejr

Pumpemateriel og slanger står klar på flytbare trailere, når regnen sætter ind.

• Fysisk indbrud

Campus har døgnovervågning og en kælder til servere og computere uden andre adgangsveje.

• Kabelbrud

Specialmandskab redder og splejser eventuelle defekte og skadede kabler. Imens sendes data gennem andre kabler.

• Brand

Sensorer måler lufttryk, fugtighed og varme. Vagthavende teknikere får også alarmbesked plus sms-beskeder. Der går også alarm til brandvæsnet.

• Hackerangreb

Datahåndtering omfatter syv forskellige beskyttelseslag. Blandt andet mod D-DoS angreb (Distributed Denial of Service).


TAGS
IBM

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2021
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S