Home » Sikkerhed » Hvad gør vi, når cybertruslen virkelig banker på?
Hvad gør vi, når cybertruslen virkelig banker på?

Hvad gør vi, når cybertruslen virkelig banker på?

Share

Der kan selvfølgelig være en vis fornuft i at samle viden og kompetencer på cybersikkerhedsområdet inden for et enkelt ministerium, men centralisering harmonerer ikke med den ansvarsfordeling og det trusselsbillede, som Danmark står over for på cyberområdet.

Problemet er jo, at regeringen med sit forsvarsforlig først har fordelt midler og siden opridset en strategi. I stedet, fremhæver Tobias Liebetrau, burde fordelingen af midler være sket på baggrund af en gennemarbejdet national cybersikkerhedsstrategi med fokus på udveksling af viden mellem den offentlige og den private sektor. Det ville igen bidrage til et produktivt fællesskab og fælles ansvarsfølelse. Idealet må være, at finansiering og ansvar går hånd i hånd.

Vi må vænne os til at være mål for udenlandske staters cyberangreb, mener Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.

Det er vanskeligt at forestille sig, at den offentlige sektor har tilstrækkelig viden og ekspertise til at sikre den kritiske digitale infrastruktur inden for både egne rækker og den private sektor. De mange offentlige organisationer og de private virksomheder, der efterhånden er mål for cyberkriminalitet, er hver for sig alt for specialiserede og komplekse.

Se også:  Din DNA-profil en guldgrube for cyberkriminelle

Tempoet er højt, udviklingen er hurtig, og opbygningen og organiseringen er ikke altid særlig gennemskuelig. Det kan godt være, at sektorerne i sig selv har det bedste indblik, men de har ikke nødvendigvis det bedste strategiske overblik.

Der er derfor behov for at en fælles myndighed til at koordinere indsatsen mod cybertruslen både strategisk og praktisk og sørge for klare, langsigtede og målbare tiltag.

En samlet myndighed

Som det er nu, står Kontor for cyber- og informationssikkerhed alene om arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed sammen med den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed (CFCS).

En farbar vej kunne derfor være at udvide ”Den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed”, men det ville også være en løsning at oprette et cybersikkerhedsråd (eller en anden lignende instans) eller måske ligefrem et decideret digitaliserings- eller
teknologiministerium.

Se også:  Sig mig dit IP-nummer og jeg skal sige dig, hvor du bor

En sådan samlet myndighed vil være i stand til at tænke cybersikkerhed ind såvel politisk som strategisk og udstikke retningslinjer for den fremtidige digitale udvikling. Samme myndighed skal samtidig have autoritet til at vejlede, kontrollere og om nødvendigt håndhæve forvaltningen af cybersikkerhed i Danmark i både den offentlige og private sektor.

Desuden kan en overordnet og ansvarlig myndighed være demokratisk hovedarkitekt og udforme en klar definition af områder, hvor der bør sættes ind, og hvad der måske kan nedprioriteres i en krisesituation.

Det er her også altafgørende, at de forskellige instanser i vores samfund både offentlige og private samarbejder om cybersikkerhed. Og det er nødvendigt at diskutere, hvad parterne forventer at få ud af samarbejdet og afstemme de respektive forventninger.

Meningerne vil givetvis være forskellige, men det vil være med til at skabe gennemsigtighed omkring hvem, der samarbejder med hvem og hvorfor. Og hvad vi alle skal gøre, når cybertruslen banker på.

Læs mere om trusselsvurdering og cyberstrategi

TAGS
Cyberkriminalitet
IoT
it-trusler

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

Alt om DATA

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@altomdata.dk

Datatid TechLife

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@datatid.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg / Prislister:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Medieinformation


Alt om DATA, Datatid TechLife  © 2020
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S