Hej, jeg er en kunstig intelligens – hvad kan jeg hjælpe med?

Hej, jeg er en kunstig intelligens – hvad kan jeg hjælpe med?

Share

Kunstig intelligens, automatisering og robotteknologi vinder større og større indpas i det danske erhvervsliv

Intelligente, selvtænkende og ikke mindst selvlærende computersystemer er stærkt på vej til at overtage en masse trivielle arbejdsopgaver fra mennesket i eksempelvis callcentre. Et andet indsatsområde er sagsbehandling i det offentlige, der med lys og lygte leder efter nye metoder til effektivisering.
Såvel kunstig intelligens som automatisering og robotteknologi vinder støre og større indpas i de danske virksomheder. Det er der
for så vidt ikke noget nyt i. Det nye er, at kunstig intelligens ikke længere er forbeholdt maskinerne, men så småt også er ved at snige sig ind i servicefagene, hvor man indtil nu har taget det for givet, at man bliver serviceret af et menneske.

Se også:  Helt nye spilleregler for transport

Det kan man ikke længere. Allerede i dag er der stor sandsynlighed for, at det er en computer, man kommunikerer med, hvis man via et chatforum stiller et spørgsmål til en virksomheds supportafdeling, og næste udviklingstrin – der faktisk ikke ligger så langt ude i fremtiden – vil betyde, at det formentlig også er en computer, man kommunikerer med, når man ringer til supportafdelingen.

Del denne