Guide: Find de skjulte superfunktioner i din pc

Guide: Find de skjulte superfunktioner i din pc

Share
4 Få flere Skriveborde

Du kan fordele dine vinduer på flere forskellige Skriveborde. Klik på den lille firkantede knap til højre for startmenuen, og vælg “Nyt skrivebord”. Nu kan du trække og slippe åbne vinduer ind på det nye Skrivebord. Klik på et af Skrivebordene for at se de aktuelle vinduer. Klik på “X” for at lukke et Skrivebord.

5 Start websider fra Proceslinjen

Du kan få en ny og nem, ekstra adgang til internetsider ved at klikke på Proceslinjen og vælge Værktøjslinjer > Adresse. Herefter vil en webadresselinje dukke op på Proceslinjen. Skriv en webadresse i feltet og tryk på returtasten. Herefter åbnes den valgte internetside i din stan-dard-browser.

Se også:  Hvad synes du om Windows 10?

 

Del denne