Nu skal du røre ved internettet

Nu skal du røre ved internettet

Share

Først hed det bare internettet. Så opstod ”tingenes internet”. Men nu kommer det ”taktile internet”, som du kan mærke på kroppen.

Internettet revolutionerede kommunikationen mellem mennesker i sidste halvdel af det 20. århundrede. Så dukkede det mobile internet op med mulighed for at gå online hvor som helst. Og med det mobile net udbredte sig også Internet of Things (IoT), eller som nogen kalder det Internet of Everything (IoE), fordi det gør det muligt for alle netforbundne, digitale enheder at kommunikere trådløst sammen.

Definition af det taktile internet

Men den næste naturlige udvikling ”rører” allerede på sig i skikkelse af et endnu mere rummeligt og effektivt internet, der er blevet døbt “det taktile internet”, forkortet Ti. Taktil betyder berøring, og et taktilt internet er med andre ord et internet, der også kan formidle berøring og føleindtryk frem og tilbage, men vel at mærke så hurtigt og overbevisende, at både personer og maskiner bogstavelig talt vil ”føle” det som at stå ved siden af hinanden.

Se også:  Guide: Med VPN er du sikker på nettet

Telekonferencer og virtuelle brainstorming-sessions bliver meget mere nærværende og realistiske, når alle kan mærke på fremlagte modeller og emner trods stor indbyrdes afstand. Og gennem et taktilt internet vil du også kunne blive fjernundervist i næsten alt fra klaverspil til tandlægearbejde, for du vil kunne føle tangenternes vandring og dit tandlægebors tryk mod emaljen.

Navngivet af tysk professor

Betegnelsen det ”taktile internet” blev skabt af professor Gerhard Fettweis fra det tekniske universitet i Dresden i Tyskland.

Han undersøgte mulighederne for at fjernstyre robotter med touchknapper via mobilnettet så tidligt som i 2012.

Betegnelsen blev officiel, da den internationale teleunion, ITU, definerede det taktile internet som den næste naturlige udvikling efter tingenes internet.

Gerhard Fettweis opfandt begrebet det ”taktile internet”.

Gerhard Fettweis opfandt begrebet det ”taktile internet”.

Mange muligheder

Du vil endog kunne spille med i et symfoniorkester, der er geografisk spredt, ligesom du vil kunne inddrage følesansen, når du gamer online på nettet. Dermed vil ikke blot underholdningsspil blive tilført en spændende, ny dimension, men også såkaldt ”serious gaming”, der omfatter træningssimulatorer til uddannelse af forskellige operatører fra hjertespecialister til jagerpiloter såvel som trænere af sportsfolk og behandlere af patienter, der skal genoptrænes.

Et taktilt net giver også mulighed for teleterapi, hvor terapeuter, der fysisk befinder sig helt andre steder, kan fjernbehandle kiropraktiske problemer og alligevel tydeligt mærke patientens respons. Principielt vil det taktile net også kunne formidle lugte og påvirke din lugtesans.

Den phytigale tidsalder

Flere store producenter som Samsung snakker ligefrem om en ny ”phygital” tidsalder, hvor fysiske sanseindtryk og telekommunikation smelter sammen, og sundhedspersonale vil kunne foretage fjernundersøgelser, fjerndiagnoser, fjernoperationer og fjernpleje, der forudsætter fysisk kontakt og berøring.

Se også:  Her får du mest mobilt bredbånd for pengene

I tilfælde af Ebola-udbrud vil robotter eksempelvis kunne bringe hospitalsudstyr ind i de ramte områder, og sundhedspersonale vil så kunne hjælpe og pleje de smittede på afstand uden frygt for at sprede smitten eller selv blive smittet.

Mens Internet of Things handler om kommunikation mellem apparater, handler det taktile internet om apparater, der gør ting på vegne af mennesker og forudsætter respons. En foreløbig uvildig undersøgelse peger på, at verdensmarkedet for taktil online-teknologi kan generere 20 billioner dollar eller omkring det samme som 20 procent af verdens nuværende bruttonationalprodukt.

Nu skal vi i fysisk kontakt med internettet. Det vil skabe store forandringer i vores liv.

Nu skal vi i fysisk kontakt med internettet. Det vil skabe store forandringer i vores liv.

Del denne