Home » AOD Pro » Det skal du overveje: Skyen eller eget datacenter?
Det skal du overveje: Skyen eller eget datacenter?

Det skal du overveje: Skyen eller eget datacenter?

Share
USA ikke længere sikkert land

Problematikken startede tilbage i 2003, da en person ved navn Max Schrems i forlængelse af Edward Snowdens afsløringer af den masseovervågning, som national Security Agency (NSA) i USA stod bag, klagede til det irske datatilsyn over, at Facebook i Irland havde overført hans personlige data til Facebook Inc. Overførslen byggede på den såkaldte Safe Harbour ordning, der havde været i brug i en årrække.

Safe Harbour-ordningen betød, at de amerikanske databehandlervirksomheder, der var omfattet af denne, blev anset for at være beliggende i et sikkert tredjeland. Men klageren, Max Schrems, mente ikke, at USA’s lovgivning om national sikkerhed var ensbetydende med, at data blev behandlet ud fra et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for persondata, som det kræves ifølge europæisk databeskyttelseslovgivning.

I forbindelse med behandlingen ved en domstol i Irland blev sagen forelagt EU-domstolen, der i oktober 2015 erklærede Safe Harbour-ordningen ugyldig. Samtidig blev det fastlået, at niveauet for beskyttelse af personoplysninger i et såkaldt usikkert tredjeland i al væsentlighed skal matche niveauet for beskyttelse af personoplysninger i EU. Dermed fik Max Schrems altså ret i sin klage til den irske Data Protection Commisioner.

Se også:  QNAP QSW-2104-2T og QNAP QSW-2104-2S [TEST]: Hurtige økonomi-switche

Safe Harbour-ordningen blev efterfølgende i 2016 erstattet af den såkaldte EU-US Privacy Shield-ordning, der efter EU-Kommissionens opfattelse rettede op på nogle af manglerne.

Max Schrems fortsatte imidlertid sin klageproces, hvilket medførte, at EU-Domstolen i sommeren 2020 også erklærede denne for ugyldig. Siden har der hersket usikkerhed på området, men i november 2020 kom Det Europæiske Databeskyttelsesråd dog med en række anbefalinger.

Virksomheden risikerer straf

Det betyder, at hvis data overføres til et usikkert tredjeland uden for EU/EØS, er det ikke nok at leve op til for eksempel kravene i EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Den enkelte virksomhed skal selv sikre sig, at reglerne i det pågældende usikre tredjeland ikke underminerer databeskyttelsesreglerne i EU samt vurdere, hvilke muligheder landets myndigheder har for overvågning af EU-borgere, og om personoplysninger skal krypteres.

Ifølge Tina Brøgger Sørensen, der er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert, gælder kravene, uanset om der er tale om, at Facebook i Irland overfører personoplysninger til Facebook i USA, eller en virksomhed selv indgår aftale med en databehandler i eksempelvis USA.

Se også:  Corona har ramt kvaliteten af ny software

Hvis ikke virksomheden sørger for at undersøge importlandets regler og det eventuelle behov for supplerende foranstaltninger, herunder kryptering, kan den stilles retsligt til ansvar.

Disse få lande er sikre

En virksomhed skal være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis kun stilles skærpede krav til følsomme personoplysninger. Hvis man overfører data til et usikkert tredjeland, gælder kravene til en nærmere undersøgelse af regler og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til alle former for data, der på den ene eller den anden måde kan relateres til en konkret person, for eksempel en e-mail og adresse i en kundedatabase. Det er kun EU-Kommissionen, der kan fastslå, om et tredjeland er sikkert og dermed har et beskyttelsesniveau, der svarer til det, der gælder i EU.

Følgende lande er ifølge Datatilsynet i dag godkendt som sikre tredjelande:

  • Andorra
  • Argentina
  • Guernsey
  • Isle of Man
  • Israel
  • Jersey
  • New Zealand
  • Schweiz
  • Storbritannien
  • Uruguay

TAGS
aod pro
Datacenter
lager
sky

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her
Annoncelinks


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S