Home » Erhverv » Byggebranchen ligger nederst i digitaliseringsindekset
Byggebranchen ligger nederst i digitaliseringsindekset

Byggebranchen ligger nederst i digitaliseringsindekset

Share

Vi praler af at leve i et af verdens mest digitaliserede samfund. Det gælder dog ikke alle brancher. Byggebranchen rummer et kæmpe digitalt potentiale, men har slet ikke taget mulighederne til sig. Ganske enkelt fordi, der er for lidt digital kompetence på lederniveau

I slutningen af januar lancerede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen en ny strategi for digitalt byggeri. Hensigten er at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet i Danmark som en del af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst. Den blev præsenteret præcist et år tidligere i starten af 2018.

Specifikt rummer den nye strategi for det digitale byggeri 18 initiativer, der skal fokusere på at højne produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i hele byggeriets værdikæde således, at branchen bliver bedre til at udnytte de digitale muligheder. Ifølge ministeren selv skal samarbejdet i byggeriet styrkes helt fra idé og design til udførelse af byggeriet, så branchen opnår det fulde potentiale.

Problemet er bare, at der er alt for lidt viden i byggebranchen om, hvorledes man udnytter de nye, digitale teknologier. Det blev med al tydelighed dokumenteret, da der i foråret var årsmøde i DI Byg, et fagområde under Dansk Industri, hvor netop branchens digitalisering – eller måske rettere mangel på samme – var emnet for en heldagskonference.

Der er ikke ret mange brancher, som ikke i et eller andet omfang mærker, hvorledes digitalisering afstikker retningslinjerne for nye forretningsmodeller og procesoptimering. Det gælder for så vidt også byggebranchen, men her har man indtil videre ikke været specielt modtagelig for de digitale initiativer.

Magter ikke teknologien

Bevares, det forholder sig ikke sådan, at digitalisering overhovedet ikke har vundet indpas her, men ifølge Niels W. Falk fra firmaet HD Lab er problemet, at alt for mange virksomheder ved alt for lidt om, hvad de digitale teknologier reelt kan benyttes til.

Se også:  Bekæmp ransomware med snapshots

Især på områder inden for kunstig intelligens og machinelearning. I Danmark mangler byggebranchen helt tydeligt digitale kompetencer på ledelsesniveau. Det betyder, at når det gælder digitalisering, ligger vi og roder på niveau med landbruget.

Niels W. Falk fra HD Lab fungerer som digital konsulent for byggebranchen. Han finder det dybt bekymrende, at kun ganske få procent af byggebranchens virksomheder er i stand til at skabe konkurrencefordele gennem teknologi”.

Vi skal helt klart blive bedre til at klæde vores ledere digitalt på. HD Lab er desuden konsulent for det digitale rejsehold, som en anden organisation, nemlig Dansk Byggeri, har etableret sammen med BLOXHUB, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører samt Bygherreforeningen. Niels W. Falk sagde videre:

”Den danske byggebranche er bagud på point, selv om megen af den teknologi, vi snakker så meget om, allerede er tilgængelig. På baggrund af en række virksomhedsinterviews kan vi konstatere, at de fleste virksomheder godt ved, det er nu den digitale transformation sker.

De bakker også op om den, har eksperter in-house, har digitale værktøjskasser og arbejder med nye samarbejdsformer. Men grundlæggende ved de slet ikke nok om de nye teknologier, hvilket betyder, at kun 26 pct. reelt udnytter potentialet. Endnu mere bekymrende er det, at kun et par procent af de adspurgte virksomheder siger, de er i stand til at skabe konkurrencefordele gennem teknologi”.

Digitalisering styrker konkurrenceevnen

DI Byg har aktivt bidraget til udarbejdelse af den digitale strategi for byggebranchen med viden og dialog om branchens udfordringer og muligheder. Ligeledes støtter DI Byg sammen med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forskningsprojektet ”Digital Entrepriseret – BIM International” ved Københavns Universitet.

Projektet har til formål at afdække juridiske udfordringer ved anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) i internationale bygge- og anlægsprojekter.

”Med nye digitale værktøjer opstår der nye spørgsmål og udfordringer for virksomhederne, når de pludselig skal agere i digitale modeller på tværs af faglige- og nationale skel. Det er derfor vigtigt at få klarlagt de juridiske implikationer af den fremtidige digitale virkelighed, som branchen møder, så vi bliver i stand til at håndtere dem”, siger chefkonsulent Frederik Krogsøe fra DI Byg.

Se også:  Digitaliseringen kan gøre virksomheder grønne

DI Byg arbejder med tæt inddragelse af virksomhederne med henblik på at sikre udbredelsen af de positive erfaringer fra Danmark og udlandet. Ligeledes kan et politisk fokus være med til at sikre, at der ikke spændes ben for, at nye teknologier bliver taget i brug. Dette sker blandt andet gennem et styrket arbejde med internationale standarder inden for byggeriet, som ligeledes vil være med til at styrke konkurrenceevnen.

En hel branche står stille

Niels W. Falk konstaterer således, at der reelt er et godt stykke vej, før vi kan sige, vi er nået blot nogenlunde i mål med ambitionerne for Industry 4.0, som med byggebranchens ord hedder Build 4.0. Set med hans øjne skal især tre vigtige krav opfyldes. Der skal skabes nye modeller for samarbejde i værdikæden, som er teknologiunderstøttet.

Der skal skabes et strategisk fundament, som beskriver teknologi i forretningsstrategien, og endelig skal der skabes viden om ny og digital teknologi på ledelsesniveau. I takt med at den tilgængelige computerkraft vokser eksplosivt, får vi nemlig helt nye muligheder, især når det gælder simuleringer og kunstig intelligens.

På årsmødet i DI Byg var Niels W. Falk ikke den eneste, der var ude med riven. Således understregede Jan Mischke, der er partner i Mckinsey Global Institute, ligeledes, at kigger man på digtaliseringsniveauet i alle brancher, ligger informations- og telekommunikationsbranchen på en førsteplads, mens landbruget ligger på sidstepladsen – og byggebranchen ligger næstsidst.

Oversigten, han præsenterede, byggede på tal fra 2015, men Jan Mischke sagde, at det ikke har den store praktiske betydning. Reelt er der nemlig intet sket på digitaliseringsfronten inden for byggebranchen, siden den blev lavet.

Jan Mischke, der er partner i Mckinsey Global Institute, lagde ikke fingrene imellem og konstaterede, at når det gælder digitalisering, står byggebranchen ganske enkelt stille.

TAGS
digitalisering
erhvervsliv
Konkurrence

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2022
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S