Home » Bilen » Bluetooth gør køreturen kortere
Bluetooth gør køreturen kortere

Bluetooth gør køreturen kortere

Share

Hvis du kører rundt i Aarhus med indbygget Bluetooth i bilen, så hjælper du automatisk dig selv og dine medbilister med at gøre køreturen hurtigere og mindre trafikeret

Aarhus kommune har i flere år anvendt intelligente sensorer, som detekterer bilisters mobile enheder. De indsamlede data bruges til at få et dybdegående indblik og forståelse af trafikstrømme og trafikudvikling, til at optimere vejnettet og mindske trængslen. Nu høster borgerne så frugterne af ”samarbejdet” med kortere og mere stabile rejsetider samt digitale skilte, som hjælper billisterne med at foretage informative valg.

Rejsetidsbesparelser og kortere køer

Kommunen kan således dokumentere betragtelige rejsetidsbesparelser af mange nye tiltag og optimeringer, ved at anvende data fra de små Bluetooth-opfangende sensorer. Af de mest iøjnefaldende sager kan nævnes:

Efter udvidelsen af 2 nye svingbaner og optimering af signalanlægget i Skanderborgvej / Ringvej Syd krydset, er der målt en rejsetidsbesparelse på hele 81 timer pr. dag. Rejsetidsbesparelsen er udelukkende beregnet for de billister som bevæger sig i krydset i myldretidsperioderne morgen og aften, og den samlede besparelse for hele dagen er givetvis højere.

I det stærkt trafikerede Viborgvej / Runevej / Bredskiftevej kryds, har sensorerne kunnet måle en gennemsnitlig forsinkelsestidsbesparelse ud af byen på hele 31% i tidsrummet 15 til 17. Desuden er rejsetiden også blevet langt mere stabil. Hvor billisterne nogle dage skulle bruge omkring 6 minutter, er rejsetiden nu mere konstant og ligger på 2:00 til 2:30 minutter uanset tidspunktet på dagen. Dette giver pendlerne en langt større forudsigelighed.

Ved indførslen af en ny venstresvingspil fra Søren Frischs Vej til Ringgaden har sensorerne kunne detektere en rejsetidsreduktion på over 50%.

“Før kunne bilister nemt holde i kø i 10-12 minutter for at komme til venstre ad Ringgaden. Med den nye venstresvingspil kan det gøres på mellem to og fire minutter i myldretiden”, udtaler projektleder i Center for Byens Anvendelse (CBA), Asbjørn Halskov-Sørensen.

Informative trafiktavler virker efter hensigten

Aarhus Kommune opsatte desuden sidste år 10 dynamiske tavler på de strækninger som er påvirket af letbanearbejdet, primært Kystvejen, Randersvej og Grenåvej.

Tavlerne, som i realtid giver anvisninger om rejsetider, hurtigste rute og andre trafikale informationer, bliver ligeledes drevet af data fra sensorerne. Tavlernes indhold opdateres løbende i takt med trafikanters reelle adfærd. Bilisterne er derfor selv, ved at overveje rute og kørselstidspunkt, med til at hjælpe trafikken på vej.

Se også:  Guide: Få styr på Bluetooth i Windows 10

En nyligt foretaget evaluering viser, at pendlerne er glade for disse løbende informationer, som de fleste mener giver en bedre rejseoplevelse. Andre tilbagemeldinger fortæller, at bilisterne bliver mindre stressede, når de på forhånd ved, hvad de skal forvente sig af trafikken.

Undersøgelsen viser også, at pendlerne stoler på tavlernes information og foretager rutevalg på baggrund af de data, de præsenteres for på deres tur til og fra arbejde. Især to tavler i retning mod E45, høster roser hos bilisterne, der oplever informationer om hjemturen, som særlig nyttig viden.

Præcise tal er alfa og omega

”At kunne melde konkrete tal ud – både ift. vores politikere og udadtil til vores borgere giver grundlag for en væsentlig mere objektiv og saglig debat om de ting vi foretager os på vejnettet,” udtaler projektleder i Center for Byens Anvendelse (CBA), Asbjørn Halskov-Sørensen. ”Det er vigtig at vi kan dokumentere fakta, når borgere og erhvervsliv henvender sig – enten til os eller længere oppe i systemet – fordi de oplever lange rejsetider/køtider på diverse strækninger. Disse oplevelser er tit subjektive, og rejsetiderne har det derfor med at føles længere end de faktisk er.

Nordjysk løsning

Løsningen som Aarhus Kommune anvender hedder BlipTrack og produceres af Nordjyske BLIP Systems.

”Teknologien virker ved, at de tæt ved 200 sensorer, som er opstillet i og omkring Aarhus, opfanger når et håndfrit telefonsæt, mobiletelefon eller en anden åben bluetooth-enhed kører forbi. Herved kan Bliptrack løsningen udregne rejsetider, trafiktæthed og trafikstrømme”, forklarer BLIP Systems marketingmanager Christian Bugislaus Carstens. ”Sensorerne opfanger på ingen måde personfølsomme oplysninger, kun enhedens unikke id, som ikke er registeret i nogle registre. Det unikke id bliver desuden krypteret i sensoren, hvilket umuliggør identificering af Bluetooth-enheden efterfølgende.”

Se også:  Vi er blevet mere tilfredse med rejsekortet, men glemmer at tjekke ud

”BlipTrack data bliver generelt anvendt til meget mere end til at kunne måle effekten af signaloptimeringer og anlægsprojekter, men det er klart en vigtig del af anvendelsen, og noget vi har stor gavn af. I sidste ende bidrager dataene til en forbedret samfundsøkonomi og et bedre miljø gennem reduceret transporttid og brændstofforbrug, og derigennem reduktioner i udledningen af drivhusgasser fra køretøjer,” Udtaler projektleder i Center for Byens Anvendelse (CBA), Asbjørn Halskov-Sørensen.

Fremtiden for trafikken i Aarhus
”Vi i gang med at konstruere et rejsetidsindeks, der skal vise, hvordan rejsetiden er på de overordnede indfaldsveje og ringforbindelserne udvikler sig år for år, på samme måde som man allerede har et sådant indeks for udviklingen i trafikmængden fra år til år. Dette forventer vi bliver et stærkt værktøj i forhold til at kunne følge og opnå politisk fastsatte mål for rejsetiden på vores vejnet, samt i forhold til at kunne sætte ind præcis dér, hvor der er tendenser til stigende rejsetider ud over det tilladelige,” udtaler projektleder i Center for Byens Anvendelse (CBA), Asbjørn Halskov-Sørensen. Desuden er vi ved at få udviklet BlipTrack software, som kan holde øje med rejsetiderne på de enkelte segmenter, og give alarm, hvis rejsetiden overstiger det normale for det pågældende tidspunkt og den pågældende dag markant. Det forventer vi giver os mulighed for at være langt mere på forkant med situationen på vores vejnet, og få løst f.eks. opståede signaltekniske fejl hurtigt.”

En løsning til mange formål

Udover at forbedre trafikken i Aarhus anvendes BlipTrack med succes også i Europas største passagerhavn i Dover, nordøen på New Zealand, kantonen Zürich, Portsmouth, Bangkok, Stockholm, Dublin, Seattle, København samt havnen og cityforeningen i Aalborg.

Desuden er løsningen installeret i mere end 25 internationale lufthavne, herunder København, New York (JFK), Amsterdam, Billund, Manchester, Dublin, Cincinnati, Bruxelles, Dubai, San Diego, Genève, Bristol, Birmingham, Toronto, Milano, Barcelona, Auckland, Bruxelles, Keflavik, Oslo og Helsinki. I de senere år er BlipTrack også blevet installeret på togstationer i Holland, skisportssteder i USA, forlystelsesparker i Danmark samt ved events over hele verden.


TAGS
BlipTrack
Bluetooth
transport

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

Alt om DATA

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@altomdata.dk

Datatid TechLife

Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@datatid.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Lautrupsgade 7,
DK-2100 København Ø
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg / Prislister:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Medieinformation


Alt om DATA, Datatid TechLife  © 2019
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S