Home » Styresystem » Guide: Behersk Windows 10
Guide: Behersk Windows 10

Guide: Behersk Windows 10

Share

Registreringsdatabasen er nøglen til total beherskelse af din PC. Vi forklarer hvordan den fungerer, så du kan fintune din PC til perfektion 

Registreringsdatabasen har været en central del af Windows i flere årtier. Det er en central database, hvor alle mulige indstillinger og præferencer bliver gemt, og det er ikke kun Windows, der bruger den. Langt hovedparten af de applikationer, der er installeret på din pc, gemmer også deres egne data i registreringsdatabasen, og det samme gælder mange hardwareenheder.

I denne artikel undersøger vi, hvordan registreringsdatabasen er konstrueret, og vi afslører, hvordan man kan få adgang til dens data – ikke blot for at kigge på indholdet men også for at justere indstillingerne. Hvorfor skulle man gøre det? Det hænger sammen med personlige præferencer og med den omstændighed, at Windows er lavet med henblik på et bredt udvalg af hardware, og derfor er mange af dens indstillinger konfigureret, så de blot virker – i stedet for at optimere pc’ens ydelse eller give brugeren detaljeret kontrol over basens forskellige aspekter.

Registreringsdatabasen er også nyttig for folk, der ikke er fornøjede med Windows 10’s udseende. Sagen er nemlig, at der bag nogle af de mindre tiltrækkende dele af den nye brugergrænseflade gemmer sig indstillinger, som man kan bruge til at gendanne klassisk funktionalitet. Vi ser på nogle af disse indstillinger. Vi dækker også en række justeringer, der kan være med til at øge gaming-ydelsen, og vi viser, hvordan man kan bruge registreringsdatabasen til at finpudse forskellige sikkerhedsindstillinger, der normalt er forbeholdt brugere af Windows 10 Professional.

Alt dette lyder forfærdeligt (eller herligt) krævende, og det er derfor en god ide at tage backup af registreringsdatabasen, før du begynder. Vi skal nok fortælle dig, hvad du skal gøre (og hvordan du gendanner din backup, hvis noget går galt). Det kan tage lang tid at rode rundt i registreringsdatabasen, og derfor viser vi dig, hvordan du hurtigt kan lave scripts med Notesblok, således at du kan ændre flere dele af registreringsdatabasen uden større besvær.

Lad os tage et dyk ned i registreringsdatabasen. Den består af en gruppe af filer, der bliver kaldt “hives,” og de ligger i to separate mapper på harddisken: “Windows > System32 > Config” til system-relevante indstillinger og din personlige brugermappe til indstillinger, der knytter sig specifikt til din brugerkonto.

Hver hive består af et sæt af præferencer og konfigurationsdata. For eksempel er de systemrelevante softwareindstillinger lagret i en fil, der hedder SOFTWARE. Denne information er organiseret i undermapper, der kaldes “nøgler”. Hver nøgle indeholder en eller flere “værdier” med dertilhørende “værdidata”, og disse værdidata er pc’ens egentlige konfigurationsindstillinger.

Der er talrige typer af værdier, afhængig af de data, de rummer. De mest almindelige omfatter REG_DWORD-værdier, der indeholder binære eller heksadecimale tal i 32-bit-format (64-bit-ækvivalenten er REG_QWORD), og REG_SZ, der indeholder tekstlignende drevbetegnelser, kontekstmenu-funktioner eller stien til en bestemt mappe eller fil på harddisken.

Når Windows, et program eller en hardwareenhed skal bruge bestemte indstillinger eller information, går den til registreringsdatabasen for at finde de specifikke værdier, der kræves, for at den kan fungere korrekt. Disse undernøgler og værdier bliver som regel tilføjet, når softwaren eller hardwaren bliver installeret, og de bliver organiseret, således at de er tilgængelige (der er for eksempel mange software- og Windows-indstillinger inden i nøglen HKEY_CURRENT_USER  SOFTWARE).

Det er en god ide at lave hurtige links til hyppigt brugte nøgler.

Det er en god ide at lave hurtige links til hyppigt brugte nøgler.

Redigering af registreringsdatabasen

Det bedste værktøj, når det gælder om at komme ind i registreringsdatabasen, er Registreringsdatabaseeditor (regedit.exe). Den er indbygget i Windows, og den har alle de funktioner, man skal bruge til at redigere registreringsdatabasen. Det hurtigste er at trykke Win-R eller skrive “regedit”og trykke Enter. Man kan også åbne Windows-mappen og oprette en genvej til regedit.exe og fastgøre den, hvor man vil. Regedit kræver naturligvis administratoradgang, og du skal derfor klikke “Ja”, når den starter.

Du ser nu et vindue med to felter. Til venstre er der nøgler og undernøgler, og til højre kan man se de værdier, der i øjeblikket er knyttet til den valgte nøgle. Når det gælder indstillinger af Windows og applikationer, er det bedst at begynde med at kigge på nøglen HKEY_CURRENT_USER. Dobbeltklik her, så kommer der undernøgler frem – og så videre. Vælg en nøgle. Nu kan du se dens tilknyttede værdier i vinduet til højre.

Det kan være tidskrævende at navigere rundt i registreringsdatabasen, fordi man bevæger sig rundt mellem nøgler, undernøgler og værdier. Men man kan lette adgangen til hyppigt brugte undernøgler ved hjælp af Registreringsdatabaseeditors Favoritter-funktion: Udvælg den nøgle, du vil have nem adgang til, og vælg “Føj til Favoritter”. Som standard får undernøglen navn efter sin tekst. Det kan man med fordel ændre, så adgangen bliver nemmere (tip: Brug forkortelser såsom HKLM for HKEY_LOCAL_MACHINE), og klik “OK”. Så kan du fremover springe tilbage til nøglen ved at vælge den i Favoritter-menuen.

Der findes andre nyttige genveje til navigering i Registreringsdatabaseeditor. Man kan for eksempel åbne en nøgle, der indeholder dusinvis af undernøgler, og man kan hurtigt springe til en af dem ved at skrive de første to-tre bogstaver i dens navn. Man kan også bruge markørtasterne til at navigere rundt i registreringsdatabasen, idet man med venstre piletast lukker tidligere åbnede undernøgler.

Denne relativt enkle justering fremkalder et skjult tema.

Denne relativt enkle justering fremkalder et skjult tema.

Juster Windows 10

Man kan udføre mange justeringer af registreringsdatabasen uden for Registreringsdatabaseeditor. Man kan simpelthen bruge Windows’ egne værktøjer og dialogbokse. Man kan for eksempel bedst vælge, om skjulte filer skal vises eller ej, fra Stifinders “Indstillinger”-boks (vælg fanen “Vis”). Når det er sagt, skal vi fokusere på de indstillinger, man ikke kan ændre med Windows’ egne værktøjer.

Lad os lægge ud med at oprette en registreringsdatabaseværdi, der fremkalder det skjulte Dark-tema i Windows 10. Her får man hvid tekst på en mørk baggrund, hvis man har brug for det. Temaet ændrer alle widgets, menuer og applikationer såsom Edge og Mail, og man kan nemt slå funktionen til og fra efter behov.

Du kan gå tilbage til Windows 7’s klassiske brugerflade med dato, tid og batteri

Du kan gå tilbage til Windows 7’s klassiske brugerflade med dato, tid og batteri

Først skal du begive dig til denne nøgle:
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Themes > Personalize

Se også:  Guide: Få en helt frisk Windows-pc

Hvis “Personalize” ikke eksisterer, højreklikker du på nøglen “Themes” og vælger “New > Key”. Når det er gjort, skal du vælge “Personalize” i feltet til venstre og derefter højreklikke på feltet til højre. Vælg “New > DWORD (32-bit) Value.” Kald værdien “AppsUseLightTheme,” og dobbeltklik på den. Bekræft, at værdien er 0 (det bør den være som standard). Nu skal du gå til den tilsvarende mappe under HKEY_CURRENT_USER – den hurtigste løsning er at højreklikke på nøglen “Personalize” og vælge “Go to HKEY_CURRENT_USER.” Når du er der, skal du også oprette “AppsUseLightTheme”, igen med en værdi på 0.

Den etablerede visdom siger, at du skal genstarte pc’en (eller logge af Windows), for at dine ændringer kan træde i kraft, men i dette tilfælde sker ændringen med det samme. Klik blot “Start > indstillinger”, så kan du se det nye tema i aktion. Hvordan fravælger du denne justering? Der er to muligheder: Du kan simpelthen slette de to værdier, du har oprettet, eller du kan dobbeltklikke på hver af dem og ændre dem til 1. Så kan du nemt skifte frem og tilbage.

Hvis du forventes at genstarte, kan du i stedet simpelthen genstarte Stifinder. Det gør du ved at højreklikke “Jobliste”. Klik eventuelt “Flere oplysninger”, og blad ned til bunden af fanen “Processer”. Her finder du “Stifinder” i sektionen “Windowsprocesser”. Højreklik “Stifinder”, og vælg “Genstart”. Så burde ændringerne – i de fleste tilfælde – træde i kraft.

Du kan strømline “Denne pc”-mappen ved at fjerne ubrugte mapper.

Du kan strømline “Denne pc”-mappen ved at fjerne ubrugte mapper.

Flere gode justeringer

Med den næste justering kan du øge transparensen på Jobliste. Gå til HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE) > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Advanced, og opret en ny DWORD (32-bit) Value ved navn “UseOLEDTaskbarTransparency.” Giv den værdien 1, og vælg “Start > Settings > Personalization > Colors”. Slå “Make Start, taskbar, and Action Center transparent” til (eller fra og til igen, hvis den allerede er slået til), så kan du se ændringen træde i kraft. Og igen: Hvis du ændrer værdien til 0 eller sletter den, fjerner du ændringen.

Med de næste tre justeringer kan du gendanne forskellige Jobliste-interfaces fra Windows 7 og 8.1. Først volumenkontrollen: Gå til HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion, og opret en nøgle ved navn “MTCUVC” under “CurrentVersion.” Herfra opretter du så en ny DWORD-værdi ved navn “EnableMtcUvc” og sætter dens værdi til 0.

Hvis du vil tilbage til Windows 7’s klassiske brugerflade til dato, tid og batteri, skal du gå til HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > ImmersiveShell. Gendan brugerfladen ved at oprette to DWORD-værdier ved navn “UseWin32TrayClockExperience” og “UseWin32BatteryFlyout”. Sæt deres værdier til 1.
Bryder du dig ikke om, at Windows har fjernet ballon-notifikationer? Gå til HKCU (HKEY_CURRENT_USER) > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows > Explorer, opret en ny DWORD-værdi ved navn “EnableLegacyBalloonNotifications”, og giv den værdien 1.

Vil du skjule udvalgte brugermapper, når du bevæger dig rundt på “Denne pc”? Gå til HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > FolderDescriptions. Nu ser du en række nøgler med mærkelige navne, og de peger mod hver deres mappe. Begræns din søgning til taster med “” ved siden af dem (det betyder, at de har undernøgler). Vælg hver af dem efter tur, og brug “Name”-værdien til at identificere dem som mapper til lokale billeder, skrivebord, dokumenter, musik og videoer. Referencen “Local” viser, at det er dine personlige brugermapper. Fold nøglen ud, og vælg nøglen “PropertyBag” indeni. Du kan se en REG_SZ-værdi, der hedder “ThisPCPolicy” i feltet til højre. Dobbeltklik på den, og skift den fra “Show” til “Hide.” På den måde skjuler du mappen i “Denne pc”-visning, efter at du har genstartet Stifinder.

Man kan tilpasse højreklik-menuer via registreringsdatabasen.

Man kan tilpasse højreklik-menuer via registreringsdatabasen.

Føj funktioner til kontekstmenu

Spar tid, når du flytter og kopierer filer, ved at føje to funktioner til den kontekstmenu, der kommer frem, når man højreklikker på en mappe. Gå til HKEY_CLASSES_ROOT > AllFilesystemObjects > Shellex > ContextMenuHandlers, og opret derefter to undernøgler, der henholdsvis hedder “Move To” og “Copy To”. Vælg “Move To”-tasten, og dobbeltklik på værdien “(Default)”. Lav den om til: {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Dobbeltklik nu på Now “(Default)” under “Copy To”-tasten, og lav den om til: {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Ændringen sker med det samme. Hvis du højreklikker på en fil eller en mappe i Stifinder, kan du se funktionen komme frem.

Den følgende justering gør det nemt at åbne filer i Notesblok. Gå til HKEY_CLASSES ROOT > * > Shell. Opret en ny undernøgle ved navn “Open with Notepad,” og opret endnu en undernøgle indeni med navnet “command.” Med “command” tilvalgt dobbeltklikker du “(Default)” og ændrer dens navn til “notepad.exe %1.” Hvis du har en anden teksteditor installeret, kan du bruge den i stedet. Det kan for eksempel være “notepad++.exe.” Skift “Open with…”-undernøglens navn til noget passende. Det er det navn, der bliver vist på kontekstmenuen, når du højreklikker på en fil.

Få bedre ydelse

Justeringer af registreringsdatabasen drejer sig ikke kun om at genvinde kontrol over brugerfladen. Hvis man graver dybere ned, kan man også få visse aspekter af Windows til at køre hurtigere. Og her taler vi ikke kun om visuelle tricks som at få menuer til at komme hurtigere frem (men hvis du vil prøve det, kan du gå til HKCU > Control Panel > Desktop og eksperimentere med værdien “MenuShowDelay”. Prøv en indstilling på 20, og genstart for at se virkningen).

Windows 10 har en indbygget forsinkelse, før det begynder at indlæse programmer fra Start-mappen. Formålet er, at Windows får tid til selv at blive indlæst. Hvis du kører Windows på en hurtig pc, kan du prøve at eliminere den forsinkelse for at se, om det forkorter starttiden. Gå til HKCU > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer. Opret en ny undernøgle ved navn “Serialize,” og lav så en ny DWORD-værdi indeni “Serialize” med navnet “StartupDelayInMSec.” Bevar dens værdi som 0, genstart, og se, om det gør nogen forskel (fjern den, hvis det går langsommere).

Se også:  Kæmpe Windows-opdatering på vej - her er de nye funktioner

De følgende justeringer kan hjælpe med til at gøre din gaming-ydelse hurtigere. Den første kan reducere latens og ping i nogle spil. Gå til HKLM > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > Tcpip > Parameters > Interfaces. Du ser nu en liste over nøgler, der relaterer til forskellige netværksinterface. Identificer dit Wi-Fi eller din ethernet-adapter ud fra ip-adresseværdien, og opret tre nye DWORD-værdier: “TcpAckFrequency,” “TCPNoDelay,” og “TcpDelAckTicks.” Sæt de første to til 1, og lade den sidste blive på 0.
Prøv dernæst at frakoble netværksbegrænsning. Gå til HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > Multimedia > SystemProfile. Dobbeltklik eller opret en ny DWORD ved navn “NetworkThrottlingIndex,” og sæt dens heksadecimale værdi til ffffffff. Nu, du er her, redigerer (eller opretter) du DWORD-værdien “SystemResponsiveness”, men sæt den til 00000000 for at opnå maksimal streaming.

Gå herfra til undernøglen Tasks > Games. Bekræft, at “GPU Priority” er sat til 8, og skift Priority-værdien til 6, hvilket smider flere systemressourcer efter spil.

 
Hvad skal man med gpedit.msc, når man har registreringsdatabasen?

Hvad skal man med gpedit.msc, når man har registreringsdatabasen?

Find flere justeringer

Internettet bugner af justeringer til registreringsdatabasen, som du kan prøve, men tag altid forholdsregler, før du går i gang – se boksen om backup. Justeringer fra ældre udgaver af Windows (navnlig Windows 8 og 8.1) burde også virke i Windows 10, men man kan ikke altid være sikker.
Når man leder på nettet efter nyttige tweaks – især når det gælder om at sikre sin pc – finder man ofte en reference til gpedit.msc, Group Policy Editor. Dette praktiske redskab gør det nemt at konfigurere forskellige sikkerhedspolitikker i Windows, og selvom det sigter på firmaer og professionelle brugere, kan det også ofte gøre nytte for os dødelige.
Det eneste problem med gpedit.msc er, at det ikke findes til Home-udgaverne af Windows. Men det kan man komme om ved. Man skal blot vide, hvilken justering der hører til hvilken indstilling, og det kan man finde ud af med en fiks Excel-fil fra Microsoft. Download Windows 10 ADMX-regnearket fra www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250 på det ønskede sprog.

 

Hvor og hvorfor?

Registreringsdatabasen er delt op i fem hovednøgler eller “hives”. Sådan vælger man mellem dem.

AOD11_win10_08

HKEY_CLASSES_ROOT: Det er her, information om filefternavn-associationer er gemt. Der er individuelle undernøgler til hver filtype. De fortæller Windows, hvad det skal gøre, når man åbner eller ser på noget, fra en specifik fil til et drev på din pc.

HKEY_CURRENT_USER: Den rummer brugerindstillinger til Windows og applikationer. Den er faktisk et alias, der peger mod den bruger-undernøgle, som er gemt under HKEY_USERS, og som bliver oprettet, når man logger på Windows. Du kan redigere dens indhold, men i virkeligheden redigerer du indholdet af HKEY_USERS-undernøglen.

HKEY_LOCAL_MACHINE: Det er her, de fleste indstillinger til applikationer og til Windows befinder sig, og de er forbundet med præferencer og funktioner, der knytter sig til alle brugere. Hvis et program er installeret til alle brugere, bliver dets data gemt her. Hvis det kun er installeret til én bruger, ligger indstillingerne under HKEY_CURRENT_USER.

HKEY_USERS: Den faktiske lokation til alle individuelle brugerindstillinger. Hver undernøgle er knyttet til en brugerprofils sikkerheds-id, der begynder med “S-1-5-xx.”

HKEY_CURRENT_CONFIG: Endnu et alias. Denne nøgle peger mod HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Hardware Profiles > Current key, der gemmer information om den aktuelle hardwareprofil. Det er egentlig en praktisk genvej til disse indstillinger.

 

Backup af databasen

Før du begynder at ændre på registreringsdatabasen, bør du overveje, hvad du gør, hvis noget går galt. De fleste justeringer tynger ikke dit system i knæ, men de kan gøre applikationer ubrugelige eller føre til sælsom adfærd, som du ikke havde forventet. Nogle justeringer er nemmere at trække tilbage end andre. Du bør derfor anlægge en flerspektret tilgang til forholdsreglerne.

Tag backup af registreringsdatabasen, før du redigerer den.

Tag backup af registreringsdatabasen, før du redigerer den.

Før du begynder, skal du tage et systemgendannelsespunkt, der laver backup af registreringsdatabasen i dens nuværende tilstand og af andre systemfiler. Skriv “Systembeskyttelse” i Cortanas søgeboks, og vælg “Opret et gendannelsespunkt”. Sørg for, at Systemgendannelse er slået til for dit systemdrev (Klik “Konfigurer…”, hvis det ikke er tilfældet), og klik så “Opret”. Giv dit gendannelsespunkt et passende navn såsom “Før databasejusteringer”, og klik “Opret” igen.

Dette er din backup. Hvis alt andet går galt, kan du få adgang til Systemgendannelse fra selve  Windows (klik “Systemgendannelse…” fra “Opret et gendannelsespunkt”-billedet) eller fra listen over gendannelsesmuligheder, hvis Windows ikke vil boote. Vælg “Fejlfinding” efterfulgt af “Avanceret”  og “Systemgendannelse”, når du vælger det gendannelsespunkt, du lavede tidligere. Det er også en god ide at tage backup af individuelle databasenøgler, før du ændrer dem. Det gør du fra registreringsdatabaseeditoren. Højreklik på målnøglen i feltet til venstre, og vælg “Eksporter”. Giv igen din  backup et passende navn og gem den på dit backupdrev, før du klikker “Gem”. Backup af indstillinger bliver gemt i formatet .reg – man kan gendanne dem via “Fil > Importer” i editoren eller ved at dobbeltklikke på filen og klikke “Ja” to gange. Disse indstillinger overskriver dine ændringer og ruller situationen tilbage.

 

Lav scripts til databasen

 

AOD11_win10_10

Hvorfor rode rundt med registreringsdatabaseeditor, når man kan lave ændringer i registreringsdatabasen direkte fra Notesblok? Når man laver specielle scriptfiler med en teksteditor og gemmer dem med efternavnet .reg, skal man blot dobbeltklikke på .reg-filen, så ryger ændringerne ind i basen.

Man begynder med at åbne et tomt dokument i Notesblok. Skriv den følgende linje foroven:
Windows Registry Editor Version 5.00

Det betegner scriptet som en databasefil. Tilføj en blank linje nedenunder, og skriv under den:
[Regpath]

Brug den kantede parentes, men erstat Regpath med den registreringsdatabasenøgle, du vil redigere (eventuelle undernøgler, der ikke allerede eksisterer, bliver automatisk oprettet, så man ikke behøver at lave dem i Regedit først). Nedenunder skriver du hver af de værdier, du ønsker at oprette eller modificere, på separate linjer med denne syntaks:
“ValueName”=Valuetype:Value

Ignorer Valuetype, hvis værdien er en streng. Ellers skriver du “binary” for heksadecimale værdier eller “dword” for dword-værdier.

Du kan redigere flere databasenøgler i et enkelt dokument – husk at placere en blank linje mellem hver forekomst af “[Regpath]”.
Når du er færdig, vælger du “Filer > Gem,” ændrer “Filtype:” til “Alle filer,” og gemmer din fil med efternavnet .reg. Tag derefter backup, og dobbeltklik så på filen for at flette den ind i registreringsdatabasen. Du kan også højreklikke på den og ændre den ved at vælge “‘Rediger”.


TAGS
Registreringsdatabase
styresystem
Windows 10

DEL DENNE
Share


Mest populære
Populære
Nyeste
Tags

Find os på de sociale medier

Modtag dagligt IT-nyhedsbrev

Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle hverdage. Læs mere om IT-UPDATE her

Find os på FaceBook

AOD/AOD.dk

Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
redaktion@aod.dk

Audio Media A/S

CVR nr. 16315648,
Brogårdsvej 22
DK-2820 Gentofte
Telefon: 33 91 28 33
info@audio.dk
Annoncesalg:
Lars Bo Jensen: lbj@audio.dk Telefon: 40 80 44 53
Annoncer: Se medieinformation her


AOD/AOD.dk   © 2020
Privatlivspolitik og cookie information - Audio Media A/S