Styr på meddelelsesområdet

Styr på meddelelsesområdet

Synes du, at der er lidt for få – eller for mange – ikoner i Meddelelsesområdet nederst til højre på Proceslinjen, så lær her, hvordan du tilpasser visningen af ikoner i Meddelelsesområdet.

Meddelelsesområdet i Windows 7 indeholder både system- og programikoner.

Systemikonerne er f.eks. Ur, Lydstyrke, Netværk, Løsningscenter og Strøm, mens programikonerne primært giver adgang til indstillingerne af de programmer, der starter op sammen med Windows og kører i baggrunden på din computer, f.eks. dit antivirusprogram, Windows Live Messenger og hvad du nu ellers lige har kørende i baggrunden.

I tidligere versioner af Windows, specielt i Windows XP, voksede antallet af ikoner i Meddelelsesområdet i takt med, at du installerede nye programmer.

Det betød, at der efterhånden blev mindre og mindre plads til at vise programknapperne for de kørende programmer. Det skyldtes, at det ikke var muligt i Windows XP at skjule de inaktive meddelelsesikoner i Meddelelsesområdet.

Færre ikoner i Windows 7

Det blev først muligt i Windows Vista. Faktisk er Windows 7 blevet endnu mere restriktiv med, hvornår meddelelsesikonerne vises i Meddelelsesområdet.

Det er meget heldigt, for Proceslinjen i Windows 7 indeholder nu både programknapper til de programmer, du har kørende på computeren i øjeblikket, og programknapper der fungerer som genveje til de oftest anvendte programmer.

Det kan imidlertid godt være et problem, at Windows 7 er så nærig med at vise meddelelsesikoner – specielt hvis du har behov for at åbne det program, der hører til meddelelsesikonet eller for en funktion i programmet, du kan åbne ved at højreklikke på meddelelsesikonet og vælge funktionen i genvejsmenuen.

Det gælder f.eks. muligheden for at åbne en ny margennote i OneNote. Det kræver ligesom, at du har adgang til OneNote-ikonet, for at du kan højreklikke på det.

Ja, du kan selvfølgelig klikke på Vis skjulte ikoner-knappen forrest i Meddelelsesområdet. Så åbnes en jumpliste med alle tilgængelige meddelelsesikoner.

Men i længden kan du spare et museklik, hvis nu OneNote-ikonet altid var synligt i Meddelelsesområdet.

Tilpas visningen af meddelelsesikoner

Og naturligvis kan du tilpasse visningen af meddelelsesikonerne. Du kan tilmed tilpasse visningen for hver enkelt meddelelsesikon, så det enten vises altid, når der er aktive meddelelser eller aldrig vises.

Det gør du ved at klikke på Tilpas-genvejen nederst i Meddelelsesikoner-jumplisten – den du åbnede ved at klikke på Vis skjulte ikoner-knappen først i Meddelelsesområdet.

Trin for trin: Tilpas meddelelsesikoner

Sådan styrer du, hvad der vises i Meddelelsesområdet yderst til højre på Proceslinjen i Windows 7.

Nr. 1: Åbn ikoner i Meddelelsesområdet

nr1

For at tilpasse meddelelsesikonerne klikker du på Vis skjulte ikoner-knappen først i Meddelelsesområdet yderst til højre på Proceslinjen. Klik derefter på Tilpas-linket nederst i jumplisten. Så åbnes Ikoner i meddelelsesområdet-dialogboksen.

Nr. 2: Tilpas visningen

nr2

Du kan tilpasse visningen af de enkelte meddelelsesikoner ved at klikke på Funktionsmåder-knappen ud for de enkelte programmers meddelelsesikoner.

Nr. 3: Slå systemikoner til eller fra

nr3

Vil du slå visningen af systemikoner til eller fra, klikker du på Slå systemikoner til eller fra-linket nederst til venstre i Ikoner i meddelelsesområdet-dialogboksen. Så åbnes Systemikoner-dialogboksen, hvor du kan slå hver enkelt ikon til eller fra.

Nr. 4: Tilpas visning af systemikoner

nr4

Når du har slået visningen af de ønskede systemikoner til, kan du tilpasse, hvornår de vises ved at klikke på Tilpas meddelelsesikoner-linket nederst til venstre og derefter klikke på Funktionsmåder-knappen ud for systemikonet og vælge en af valgmulighederne.

Del denne