Sæt krydderi på din tekst!

Sæt krydderi på din tekst!

Når teksten er formateret, kan du gå i gang med at indsætte illustrationer, opbygge tabeller og sætte top- og bundtekster på siderne i dokumentet. Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Når teksten er skrevet og formateret, er det på tide at tænke på, hvordan du vil illustrere den med billeder og tegninger, gøre opstillinger og oversigter nemmere at overskue ved at opsætte dem som tabeller og krydre dokumenter med professionelle elementer som top- og bundtekst, stort begyndelsesbogstav (som i dette afsnit) og lignende.

I Office Word 2003 og tidligere versioner ligger disse funktioner spredt rundt omkring i menuerne, specielt i Indsæt- og Tabel-menuen. Men i Office Word 2007 er alle de elementer, der kan indsættes i et dokument samlet på Indsæt-fanen. Her finder du f.eks. figurer, som pile, stjerner og kasser, mulighed for at indsætte nye sider eller sideskift, tabeller, billeder, clipart, diagrammer og noget helt nyt der hedder SmartArts. Du kan også indsætte hyperlinks, bogmærker og referencer, sidehoved og -fod samt sidenumre.

Endelig kan du indsætte gammelkendte elementer som tekstbokse, WordArt, stort begyndelsesbogstav, informationer fra andre programmer, signatur, dato og klokkeslæt, ligninger og symboler.

Men det er ikke kun gammelkendte elementer, du finder på Indsæt-fanen. Nyt er de særlige dokumentkomponenter, der er genbrugelige elementer, som formaterede sidehoveder, tekstafsnit og dokumentegenskaber, som f.eks. forfatter, dokumenttitel og lignende. Du kan hente nye dokumentkomponenter på Microsoft Office Online eller skabe dine egne.

De enkelte dokumentkomponenter indsættes ved hjælp af Hurtige dele-knappen i Tekst-gruppen på Indsæt-fanen samt fra Indsæt-fanen.

Nemme sideskift og smarte forsider.

I Sider-gruppen på Indsæt-fanen kan du vælge at indsætte sideskift og blanke sider i dit dokument. En helt ny mulighed i Office Word 2007 er Forside-knappen, der gør det muligt med et snuptag at indsætte en smart forside i dit dokument.

Som standard medfølger en række forskellige forsideskabeloner, der hver for sig kan tilpasses til situationen. De enkelte skabeloner tilpasser sig automatisk til det tema, du har valgt til dokumentet.

Du kan også designe dine egne forsider ved at opbygge en side med det layout, forsiden skal have. Markér derefter elementerne på siden, og vælg Indsæt-fanen | Forside | Gem markering i forsidegalleriet. Så kan du fremover vælge den nye forside i galleriet.

Du har selvfølgelig også mulighed for at hente nye forsideskabeloner på Microsoft Office Online.

Her er et righoldigt udvalg af forsider til ethvert formål og i ethvert tænkeligt design.

Tabeller

Tabelværktøjerne i Word 2003 og tidligere er samlet i Tabel-menuen. I Office Word 2007 sætter du først tabellen ind ved hjælp af Tabel-knappen på Indsæt-fanen. Derefter åbnes et sæt Tabelværktøjer-faner yderst til højre på båndet, hvor du kan formatere og tilpasse tabellen.

Start med at placere indsætningspunktet på det sted i dokumentet, hvor tabellen skal være. Klik så på Tabel-knappen i Tabeller-gruppen på Indsæt-fanen, og vælg hvor mange rækker og kolonner, tabellen skal være på. Bemærk, hvordan tabellen ændrer sig i dokumentet, efterhånden som du bestemmer antallet af kolonner og rækker i knap-menuen.

Nu åbnes Tabelværktøjer-fanerne yderst til højre på båndet. Tabelværktøjerne består af en Design- og en Layout-fane.

På Design-fanen kan du ændre udseendet på tabellen, f.eks. ved hjælp af de mange valgmuligheder i Tabeltypografi-galleriet midt på fanen. Her kan du let finde den formatering af din tabel, der giver det bedste overblik. På Layout-fanen kan du bl.a. indsætte og slette rækker og kolonner, opdele og samle celler, vælge tekstjustering i cellerne m.v. Det er også på denne fane, du finder sorteringsværktøjerne og muligheden for at indsætte regnearksfunktioner i tabellen.

Illustrationer

I Microsoft Office Word 2003 og tidligere versioner kunne du indsætte billeder, clipart og andre grafiske komponenter ved at vælge Indsæt-menuen | Billede og så vælge den grafiske kompnent, der skulle indsættes, i Billede-undermenuen.

Sådan fungerer det næsten også i Microsoft Office Word 2007, hvor du genfinder de samme valgmuligheder, der før var i Billede-undermenuen, i Illustrationer-gruppen på Indsæt-fanen.

Vil du f.eks. indsætte et billede i et dokument, klikker du på Billed-knappen i Illustrationer-gruppen på Indsæt-fanen. Når du har valgt billedet, åbnes billedværktøjerne som en ny Formater-fane yderst til højre på båndet. Her kan du ændre på billedindstillingerne, vælge en af de mange flotte billedtypografier og tilpasse billedets placering, tekstomløb med videre.

Det samme gør sig gældende, hvis du indsætter clipart ved hjælp af Multimedieklip-knappen. Så åbnes Multimedieklip-opgaveruden, hvor du kan vælge mellem de overvældende mange cliparts, der ligger tilgængelige på Office Online.

Når du har valgt den illustration, du vil anvende og sat den ind i dokumentet, åbnes billedredigeringsværktøjerne som en ny kontekstafhængig fane yderst til højre på båndet. Prøv også at indsætte diagrammer ved at klikke på Diagram-knappen eller indsætte pile, stjerner eller kasser ved at klikke på Figurer-knappen.

Endelig er der muligheden for at indsætte SmartArt. Det er en række nye, professionelt udseende diagramelementer, der primært benyttes til proces- og organisationsdiagrammer og lignende illustrationer. Du kan se et eksempel på en SmartArtillustration på billedet herunder.

Smartart

SmartArt er genialt til at oprette flotte proces- og organisationsdiagrammer med. Som alle andre nye 2007-funktioner kræves det, at du gemmer dokumentet i XML-dokumentformatet (.docx). Gemmer du dokumentet i det gamle .doc-format, kan du ikke redigere i diagrammet, ligesom du ikke kan oprette SmartArt-diagrammer i dokumenter, der ikke er gemt som .docx-filer.

Krydsreferencer og hyperlinks

Ved hjælp af knapperne i Kæder-gruppen kan du indsætte hyperlinks, bogmærker og krydsreferencer i dokumentet. Markér det objekt eller den tekst, der skal fungere som reference, og klik på en af knapperne i Kæder-gruppen. Så åbnes den tilhørende dialogboks.

Sidehoved og sidefod

Knapperne i Sidehoved og sidefod-gruppen gør det muligt at indsætte sidenummer, sidehoved og sidefod i dokumentet. Du kan vælge mellem forskellige opsætninger af sidehoved- og -foddokumentelementerne ved hjælp af den gallerimenu, der åbnes, når du klikker på knapperne.

Sidehoved og sidefod ændres også, hvis du ændrer tema i dokumentet.

Tekst og symboler

I Tekst-gruppen finder du knapper til indsætning af tekstbokse, WordArt, signatur, dato og tid samt mulighed for at indsætte informationer fra andre programmer som såkaldte objekter. Det er også her du opretter uncialer (stort begyndelsesbogstav i et afsnit) og indsætter de særlige dokumentelementer med Hurtige dele-knappen.

I Symboler-gruppen finder du det stærkt forbedrede ligningsredigeringsværktøj og Symbol-knappen, der bruges til at indsætte specialtegn som £, $ etc. med. Med disse værktøjer kan du opbygge korrekte og endog særdeles komplekse formler, ligninger og andre matematiske udtryk.

Et af de nye, smarte tiltag i Microsoft Office Word er muligheden for at indsætte forsider, tomme sider, sideskift og andre elementer. Det foregår på Indsæt-fanen, ligesom alt andet du kan sætte ind i et dokument.

1. Indsæt en smart forside

Sider01

I Microsoft Office Word 2007 har du mulighed for at indsætte en forside på dit dokument. Der er mange smarte, og du kan tilføje dine egne forsider ved oprette forsiden, markere den og vælge Gem markering i forsidegalleriet.

2. Tomme sider og sideskift

Sider02

Ligesom i tidligere versioner af Word kan du naturligvis indsætte sideskift i dokumentet ved at trykke Ctrl+Enter. I 2007 kan det også gøres ved at klikke på Sideskift-knappen, ligesom det er muligt at indsætte tomme sider.

3. Overblik over valgmulighederne

Sider03

Vil du have et overblik over alle dine valgmuligheder, klikker du på Hurtige dele-knappen i Tekst-gruppen til højre på Indsæt-fanen og vælger Liste over dokumentkomponenter. Så åbnes en dialogboks med samtlige komponenter.

I dette eksempel viser vi, hvordan du styrer sideopbygningen ved hjælp af en tabel. Det foregår lidt på samme måde, som du skaber tekstomløb på en hjemmeside.

1. Indsæt tabellen

Tabel01

Placer indsætningspunktet mellem de to afsnit i teksten, hvor tabellen skal indsættes. Klik på Indsæt-fanen og derefter på Tabel-knappen. Vælg antallet af kolonner og rækker i tabellen. Her vælger vi tre kolonner og tre rækker ved at trække musemarkøren hen over felterne i Tabel-menuen. Når du klikker på musetasten, indsættes tabellen i dokumentet som vist.

2. Tabelværktøjerne

Tabel02

Nu åbnes de kontekstafhængige Tabelværktøjer-faner. Der er to faner, nemlig Design-fanen hvor du kan vælge farver og andet udseende på tabellen, og Layout-fanen hvorfra der kan indsættes ekstra rækker og kolonner, tekstretning og flettes eller opdeles celler m.v. Fanerne er markeret med gult for at indikere, at der er tale om kontekstafhængige faner, der kun vises så længe, du har markeret tabellen.

3. Formatér tabellen, og indsæt billedet

Tabel03

Markér nu hele tabellen, og klik på Kanter-knappen i Tabeltypografier-gruppen på Design-fanen i Tabelværktøjer-fanerne. Vælg Ingen kant. Nu er tabellen ikke synlig på udskrifterne, men du kan stadig bruge den til at styre formateringen af teksten med. Placer nu indsætningspunktet i tabellens venstre celle, og vælg Indsæt-fanen, og klik derefter på Billede-knappen.Nu åbnes Åbn-dialogboksen, hvor du kan vælge billedet.

4. Formatér billedet

Tabel04

Så åbnes Billedværktøjer-fanen ved siden af Tabelværktøjer-fanerne. Prøv nu at vælge et af de billedformater, der findes i Billedtypografi-galleriet. Bemærk, at så snart du peger på et af billedtypografierne, så vises billedet i dokumentet, som det vil tage sig ud med den pågældende billedetypografi. Placer nu indsætningspunktet i teksten uden for tabellen. Så lukkes alle værktøjsfanerne igen.

I Word 2007 har du helt nye muligheder for at formatere sidehoved og sidefod flot og professionelt ved hjælp af gallerierne i Sidehoved og sidefod-gruppen på Indsæt-fanen.

1. Indsæt sidehoved

Sidehoved01

Du behøver ikke aktivere sidehovedområdet for at indsætte sidehoved i dokumentet. Bare klik på Sidehoved-knappen i Sidehoved og sidefod-gruppen på Indsæt-fanen, og vælg en Sidehoved-typografi i galleri-menuen.

2. Indsæt sidefod

Sidehoved02

På samme måde kan du indsætte sidefoden ved at klikke på Sidefod-knappen i Sidehoved og sidefod-gruppen på Indsæt-fanen og vælge en Sidefod-typografi i galleri-menuen. Bagefter kan du udfylde information i de felter, der bedes om.

3. Manuel sidehoved og sidefod

Sidehoved03

Du kan naturligvis opbygge dit eget sidehoved og din egen sidefod ved at dobbeltklikke i sidehoved- eller sidefodsområdet. Så åbnes Sidehoved- og sidefodsværktøjer som en ny kontekstafhængig fane yderst til højre i båndet.

Ved hjælp af Tabelværktøjer-fanen kan du tilpasse udseendet på din tabel og tilføje nye rækker og kolonner m.v.

Tabel00

Et af de virkelig smarte værktøjer er Tabeltypografier-galleriet, hvor du lynhurtigt kan ændre formateringen af hele tabellen.Der findes masser af tabeltypografier, og du kan også oprette dine egne eller redigere de eksisterende. Det sidste er dog oftest temmelig usmart, da du så mister den pågældende formateringsmulighed. Vælg i stedet den tabeltypografi, der kommer tættest på det ønskede, og tilpas den, så den passer til formålet, og gem den som en ny tabeltypografi.

Del denne